RSS

Maandelijks archief: april 2010

opiniestuk: Bewakingscamera’s te Hoeilaart: Wordt de Hoeilaartse jeugd geviseerd?

Op de gemeenteraad van 26 oktober 2009 werd beslist om over te gaan tot de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in niet-besloten plaatsen. Dit behelst dat de gemeente camera’s zal plaatsen ter beveiliging van inbraak-, graffiti en overlastgevoelige locaties. Tot deze overlastgevoelige locaties behoren het parkpaviljoen, het speelveld aan de parking Mariën, de strook grond rechts naast de sporthal en het speelveld/skateterrein achter het jeugdhuis Koldam. Het valt op dat het locaties betreft, waar vooral de jeugd actief is.
De CD&V-fractie heeft zich bijgevolg op dit agendapunt onthouden en stelde voor om over te gaan tot een breed maatschappelijk debat. Tevens werd aan de meerderheid gevraagd om het lastenboek voor te leggen aan de relevante adviesraden waarmee de meerderheidsfractie kon instemmen.
Het is op zijn minst spijtig dat de meerderheid voor 1 van de meest ingrijpende en treffende beslissingen op de gemeenschap, een dergelijk plan niet eerst heeft afgetoetst bij die gemeenschap door haar adviesraden te raadplegen. Door achteraf het lastenboek slechts voor te leggen, heeft een dergelijke beslissing veel weg van een “vijgen – na- Pasen – politiek”. Iets wat wij ten zeerste betreuren. De JONGCD&V’ers zijn er trouwens niet van overtuigd dat alle preventieve en ontradende middelen zijn uitgeput zodat men dient over te gaan tot het plaatsen van deze camera’s. Vaste camera’s zullen de problemen niet echt oplossen maar ze hooguit verplaatsen naar een plek zonder camera’s. Deze vormen van overlast (graffiti, etc.) verplaatsen zich tevens zeer snel bij de minste controles of dit nu door politiemensen of door camera’s gebeurt.
Daarom lijkt het ons beter om via diverse diensten gecoördineerd te ageren. Niet alleen de politiezone maar ook de preventiedienst, de jeugddienst en de scholengemeenschap kunnen in onderling overleg aan deze problematiek iets doen.
Vanuit de jeugdraad kunnen bijvoorbeeld initiatieven worden gelanceerd zoals een graffiti-project. Zo kan de gemeente aandacht hebben voor de artistieke kant van graffiti en bijvoorbeeld werfpanelen ter beschikking van graffiteurs stellen. Voor beginnende graffiteurs kunnen workshops georganiseerd worden. Lezingen in scholen kunnen jongeren attent maken op wat de gevolgen van graffiti zijn voor de slachtoffers. Ook kunnen er legale graffiti sessies georganiseerd worden onder leiding van bekende kunstenaars.
JONGCD&V Hoeilaart wil hiermee het gebruik van graffiti zeker niet aanmoedigen maar jongeren vooral bewust maken van het feit dat graffiti schade berokkent aan de gemeenschap.
Als we dan toch iets willen doen aan de veiligheid in Hoeilaart dan knelt het schoentje vooral op het vlak van woninginbraken. Het jaaroverzicht 2009 van de Politiezone Overijse-Hoeilaart toont aan dat de Druivenstreek voornamelijk wordt geteisterd door diefstallen in woningen. Youri Vandervaeren, jongerenvoorzitter, citeert letterlijk uit het rapport: “Voor het tweede jaar op rij stellen we een stijging vast (35%) van het aantal geregistreerde diefstallen in woningen. Zowel het aantal pogingen als het aantal effectieve diefstallen in woning is toegenomen. Het aantal diefstallen in woningen is ook in beide gemeenten van onze politiezone toegenomen in 2009 t.o.v. 2008: in de gemeente Overijse met 39,3%, en in de gemeente Hoeilaart met 29,1%.”.
Maak hiervan een topprioriteit en blijf inzetten op de aanpak van eigendomsdelicten (diefstal in woningen en handelszaken/autocriminaliteit).

Tevens wil JONGCD&V Hoeilaart alle inwoners van de Druivenstreek erop attent dat zij gebruik kunnen maken van een premie wanneer extra maatregelen worden genomen ter beveiliging van de woning op basis van het advies van de technopreventief adviseur. De subsidie bedraagt 25% van de aankoopprijs, met een maximum van 250 EUR.
JONGCD&V Hoeilaart is ervan overtuigd dat repressief optreden alleen niet zaligmakend is, je moet ook de maatschappelijke wortels, die tot dergelijk te verwerpen deviant gedrag leiden, aanpakken (www.wildvanwortels.be).
JONGCD&V gaat voor een veilige gemeente. Alvorens over te gaan tot de installatie van bewakingscamera’s, pleiten wij voor een breed maatschappelijk debat alsook voor het gebruik van andere preventieve en ontradende middelen ter bestrijding van de overlast.

Youri Vandervaeren, Voorzitter JONGCD&V Hoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 19 april 2010 in Politiek

 

Haiku

Gisteren stelde onze Europese Voorzitter, Herman Van Rompuy, zijn bundel met Japanse versjes voor.

Mijn 1ste poging tot een haiku:

jong nieuw leven
mama lonkt naar haar spruit
een wonder der natuur

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 april 2010 in Vrije tijd

 

D-day: 15.04.10

Vandaag is het D-day, althans de geboorte van onze zoon is voor vandaag uitgerekend. Voorlopig komt hij zijn neus nog niet aan het venster steken. De veilige buik van mama is voorlopig nog even zijn eigen plekje waar hij zich op en top thuisvoelt.

Ondertussen nadert de ontknoping van het dorpsspel “Het Hele Dorp”. Voorlopig scoort onze wijk ’t Roth niet slecht en bezetten we een mooie 5de plaats in de tussenstand. Benieuwd wat zondag zal geven en hoe de andere verenigingen/wijken er het zullen vanaf brengen met ons spel.

Hasta la vista!

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 april 2010 in Vrije tijd

 

RONDdeTAFEL actie: 30.05.10

Op 30 mei organiseren JONGCD&V en CD&V Hoeilaart hun RONDdeTAFEL actie, een ontbijt met als doel in gesprek te treden met zoveel mogelijk mensen.

We voorzien groepen waar volgende 5 thema’s aan bod komen :

sociaal beleid – seniorenbeleid
woonbeleid
cultuur (Felix Sohiecentrum) – sport – dorpskernvernieuwing
onderwijs – vrijwillegerswerk – jeugd
vlaams karakter

JONGCD&V wenst de dialoog aan te gaan over het Jeugdbeleidsplan 2011 – 2013.
Jongvolwassenen zijn van harte welkom op dit streekeigen en gezond ontbijt van 30 mei in Het Lindenhof om te debatteren over het Jeugdbeleidsplan 2011-2013.
Met deze vraag wensen wij het debat te openen: “Jeugd in de gemeente, wat kan er voor jullie nog beter? Wat moet er nog beter?”
Het beste voorstel wordt met een leuke attentie bedacht!

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 april 2010 in Politiek

 

Pasen

Terug even wat tijd om mijn blog aan te vullen.
Het Paasweekend staat voor de deur. Een deugddoend verlengd weekend.
Mijn petekind staat al sinds begin deze week vol ongeduld te trappelen voor de komst van de paasklokken. Wij daarentegen tellen af voor de komst van onze kleine spruit voorzien op 15 april.
De voorbije week een interessante vergadering bijgewoond over het lager onderwijs in onze gemeente. Het frappeerde mij o.a. dat de goedkeuring van bouwdossiers in het onderwijs soms heel lang op zich kan laten wachten (tot 10 jaar). Ik ga hierover niet te veel meer verder uitwijden maar hoop dat onze nieuwe Minister van Onderwijs een aantal knopen binnen zijn ambtstermijn kan ontwarren.

Fijn Paasweekend!

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 april 2010 in Vrije tijd