RSS

Dagelijks archief: 17 juni 2010

Sluipverkeer in de Hoeilaartse wijk ‘t Roth

Het sluipverkeer in de Hoeilaartse wijk ’t Roth neemt zienderogen toe.
Het verkeer baant zich een weg o.a. via de Waversesteenweg naar de Nilleveldstraat en zorgt ervoor dat naast sluipverkeer er vooral veel te snel gereden wordt in deze wijk.

Als gemeenteraadslid en inwoner van deze wijk neem ik de verkeersveiligheid op ‘t Roth graag ter harte. Het spreekt voor zich dat een veilig verkeersbeleid in heel de gemeente Hoeilaart mijn volledige aandacht krijgt. Ik ben er mij ook terdege van bewust dat sluipverkeer geen probleem is dat zich beperkt tot de wijk ’t Roth en dat enkel een gecoördineerd optreden in overleg met de naburige wijken en gemeenten tot oplossingen kan leiden.

Voor de Hoeilaartse wijk ’t Roth suggereer ik dat men in de Nilleveldstraat (indraaien via de Waversesteenweg) uitzonderlijk plaatselijk verkeer instelt weliswaar beperkt in de tijd om zo het sluipverkeer een halt toe te roepen. “Beperkt in de tijd” komt erop neer dat het uitzonderlijk plaatselijk verkeer verbod van kracht zou kunnen zijn van bijvoorbeeld maandag tot vrijdag tussen 6u en 10u. Politiecontroles dienen deze maatregel te ondersteunen gevolgd door een grondige evaluatie op een later tijdstip.

Ik heb tevens een schrijven aan de verkeerscommissie gericht om deze problematiek te agenderen zodat hierover ten gronde beraadslaagd kan worden om vervolgens adequate acties te ondernemen. Wijkbewoners die nog suggesties hebben kunnen mij steeds contacteren: youri.vandervaeren@hoeilaart.be of 0477/28 15 47.

Youri Vandervaeren
Gemeenteraadslid

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 juni 2010 in Geen categorie