RSS

Dagelijks archief: 30 juni 2010

Subsidiereglement herbruikbare luiers te Hoeilaart ziet doelgroep over het hoofd

Op de gemeenteraad van maandag 14 juni werd het gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare luiers goedgekeurd. Met terugwerkende kracht (1 januari 2010) zullen gezinnen en alleenstaanden ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Hoeilaart met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden hierop een beroep kunnen doen.
Het initiatief op zich is lovenswaardig ware het niet dat een belangrijke doelgroep over het hoofd wordt gezien. Personen met incontentieproblemen, die nog zelfstandig thuis wonen, maken tenslotte ook gebruik van herbruikbare broekjes en ander herbruikbaar materiaal. Bijgevolg is het jammer dat zij voorlopig op geen subsidies kunnen rekenen. Vandaar mijn warme oproep aan de gemeente Hoeilaart om zo snel mogelijk een subsidiereglement in voege te laten treden waarbij personen met incontinentieproblemen in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke subsidie.

Tevens hoop ik dat de gemeente voldoende aandacht zal besteden aan de actieve promotie van dit subsidiereglement. Zo kan er bijvoorbeeld een infoavond op initiatief van de milieudienst georganiseerd worden om de voordelen van herbruikbare luiers ‘uit de doeken’ te doen.
De herbruikbare luiers kunnen tevens actief gepromoot worden al vóór de geboorte van het kind via samenwerking met derden (b.v. huisartsen, kinderdagverblijven, etc.). Een demosessie behoort ook tot de mogelijkheden. In deze demosessie kunnen de milieuaspecten en financiële voordelen toegelicht worden alsook de verschillende soorten en modellen van herbruikbare luiers.

Ik durf ervan uit te gaan dat de gemeente verder zijn steentje zal bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en dienaangaande bereid zal zijn het subsidiereglement uit te breiden naar de doelgroep waarvan sprake hierboven.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 30 juni 2010 in Politiek