RSS

Dagelijks archief: 22 april 2011

reactie op artikel: Zacht zomerweer brengt overlast. (19.04.11)

Hieronder vindt u mijn reactie op een artikel dat recentelijk is verschenen op Hoeilander.be.

Het zachte zomerweer lokt traditioneel veel mensen naar buiten zo ook de Hoeilaartse jongeren. De speelruimte aan de parking van de Delhaize is bij dergelijk weer een locatie waar onze jeugd graag vertoeft.

De gemeente heeft als doel jongeren een veilige thuishaven te bieden waar ze de kans krijgen zich te ontplooien. Door deze speelruimte motiveren en stimuleren we jongeren tot maatschappelijke participatie en probeert de gemeente de ontplooiing van jongeren positief te beïnvloeden. De aanwezigheid van speelruimtes houdt ook nog een ander belangrijk opvoedkundig aspect in. We stimuleren jongeren om hun sociale vaardigheden aan te scherpen. Het mag tenslotte geenszins de bedoeling zijn de Hoeilaartse jongeren uit onze eigen gemeente te verjagen.

We mogen daarom het probleem van deze speelruimte niet overroepen. Ik ben ervan overtuigd dat de overlast door enkelingen wordt veroorzaakt die we op hun plichten dienen te wijzen. Om de rotte appels eruit te halen dient het probleem in kaart gebracht worden. Daarom vind ik gesprekken met deze jongeren in eerste instantie het meest aangewezen. Communicatie is immers een belangrijk instrument. De gemeente dient met deze jongeren in gesprek te treden en wederzijds respect op te bouwen. Die gesprekken kunnen het best door de jeugddienst (of een straathoekwerker) gevoerd worden. Preventie is voor mij nog altijd de eerste stap. Pas als preventie niet zou helpen kan er aan repressie gedacht worden.
Ik wens ook de rol van de politie hierin te benadrukken. Ik pleit voor meer blauw op straat. Hun aanwezigheid kan een geruststelling zijn voor de buurtbewoners en kan deze jongeren aansporen tot overlast beperkend gedrag. Laat mij evenwel duidelijk zijn. Gaat het om echt crimineel gedrag dan moet de politie wel ingrijpen. Jeugdcriminaliteit is een ernstige zaak en verdient een weloverwogen aanpak. Een aanpak die lijkt te werken in Nederland is de inzet van politiejunioren. Dit zijn jongeren tussen de 16 en 23 jaar die de politie vergezellen in hun contact met (probleem)jongeren. De aanwezigheid van politiejunioren heeft een drempelverlagend effect. Er wordt sneller contact gelegd en de jongeren zijn bereid ook te luisteren. De inzet van de politiejunioren helpt de jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren terug te dringen. Bovendien levert het een bijdrage aan het integreren van jeugd bij de politie.

Moeten onze Hoeilaartse jongeren steeds het kind van de rekening zijn en boeten voor een aantal enkelingen? Geef hen een eerlijke kans zodat elke jongvolwassene kan uitgroeien tot een volwaardige volwassene.

 
1 reactie

Geplaatst door op 22 april 2011 in Politiek