RSS

Maandelijks archief: november 2011

Comfortabele en veilige paden te Hoeilaart geen beleidsprioriteit!

Comfortabele en veilige fietspaden is een thema dat leeft. Recentelijk
werden de resultaten van het Mobiliteitsplan Vlaanderen bekendgemaakt.
Uit deze bevraging, die door ongeveer 13.000 respondenten werd
ingevuld, kwam duidelijk naar voren dat het merendeel van deze
respondenten belang hecht aan het in goede staat houden van de
fietspaden (absolute topprioriteit) en aan het investeren in veiligere
fietspaden.

Elke Hoeilander verplaatst zich graag op een veilige en comfortabele
manier in zijn gemeente. Veilige en comfortabele fietspaden kunnen de
Hoeilaartse bevolking dan ook aansporen om zich op een gezonde en
ecologische manier voort te bewegen. In die optiek heb ik volgend
agendapunt aan de gemeenteraad van 24 oktober 2011 laten toevoegen:
“Opmaak nulmeeting van alle bestaande fietspaden op Hoeilaarts
grondgebied door middel van een meetfiets.”
Enkele maanden geleden gaf Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare
Werken Hilde Crevits het officiële startschot van de meetactie van
fietspaden. Via deze meetactie wenst zij zo veel mogelijk gemeenten te
mobiliseren om een nulmeeting van alle bestaande fietspaden te laten
uitvoeren. Gezien het comfort van de fietspaden in Hoeilaart vatbaar
is voor verbetering lijkt deze nulmeeting mij een eerste stap in de
richting van comfortabele en veilige fietspaden. Deze nulmeeting zal
bijdragen tot een gedetailleerde inventaris van de staat van de
Hoeilaartse fietspaden. De gemeente kan vervolgens op basis van deze
inventaris de fietspaden die het meest beschadigd zijn dringend
herstellen. Tevens kan de gemeente zich engageren tot het opstellen
van een structureel onderhoudsplan.

Ik peilde de bevoegde schepen naar zijn intenties m.b.t. dit voorstel.
Het gaat hier tenslotte om een eerste inspanning die op termijn moet
resulteren in concrete verbeteringen aan het Hoeilaarts
fietspadennetwerk. Gezien mijn interpellatie op de gemeenteraad van 27
juni 2011 over de veiligheid van voet- en fietspaden in dovemansoren
viel, werd het mij opnieuw vrij snel duidelijk dat veilige voet- en
fietspaden totaal geen prioriteit is voor dit gemeentebestuur. Ik hoop
dan ook dat de zwakke weggebruiker niet het slachtoffer van deze
beleidskeuze zal worden. Alleen vrees ik wel dat het voet- en
fietspadennetwerk in Hoeilaart binnen afzienbare tijd in abominabele
staat zal verkeren.

De meetactie van fietspaden is zeer nuttig om gericht in veilige en
kwaliteitsvolle fietspaden te investeren. Het is dan ook jammer te
moeten constateren dat de zwakke weggebruiker in Hoeilaart nogal snel
over het hoofd wordt gezien.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 november 2011 in Politiek