RSS

Maandelijks archief: december 2011

sensibilisering Hoeilaartse jeugd via brochure “Jong gespuis in het gemeentehuis.”

Bijkomend agendapunt gemeenteraad 21.12.11 

Toelichtende nota

De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 staan voor de deur. Een boeiende periode voor politici. Maar zeker ook voor kinderen, jongeren en hun verenigingen. Om hen goed voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen vindt CD&V Hoeilaart het immers belangrijk dat jongeren bewust stemmen, dit maakt gemeentepolitiek toegankelijker voor de jeugd.

Eén derde van de Vlaamse bevolking is jonger dan dertig jaar. Kinderen en jongeren ‘tellen’ dus letterlijk mee. Eén derde van hen heeft ook een effectieve stem; de rest zit nog even in de wachtkamer van de democratie. Met die stem kunnen ze ook iets doén. Als individu, met de jeugdraad, klas, vereniging of jeugdbeweging hebben jongeren heel wat mogelijkheden om zelf hun zegje te doen en daadwerkelijk iets te veranderen. De brochure ‘Jong gespuis in het gemeentehuis’ legt jongeren van naaldje tot draadje en op een laagdrempelige manier uit hoe hun stad of gemeente in elkaar zit, wie er allemaal werkt, welke mensen de touwtjes in handen hebben én hoe ook zij mee kunnen bepalen welke beslissingen er genomen worden. Want als je iets te zeggen wil hebben over wat er gebeurt in je gemeente, is het essentieel om de weg te kennen en te weten hoe het werkt. De nieuwe editie van de ludieke brochure ‘Jong gespuis in het gemeentehuis’ richt zich op jongeren vanaf 16 jaar.

Dit voorstel onderschrijft trouwens één van de doelstellingen van de Hoeilaartse jeugdraad: “Jeugd informeren rond lokale politiek met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2012”. In het verlengde hiervan kan zelfs een infoavond “Gemeenteraadsverkiezingen voor jongeren” georganiseerd worden waarbij een jeugdvereniging of het jeugdhuis het voortouw neemt

Voorstel van beslissing 

  1. De gemeente verklaart zich bereid om voldoende exemplaren van de brochure “Jong gespuis in het gemeentehuis” aan te kopen.
  2. De gemeente zal de Hoeilaartse jeugd over het bestaan van deze brochure inlichten via de geëigende kanalen.

Youri Vandervaeren, Gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 december 2011 in Geen categorie

 

Opstarten van een proefproject synthetisch DNA (SDNA) te Hoeilaart

Bijkomend agendapunt gemeenteraad 21.12.11 

Toelichtende nota

Inbraken en (gewapende) overvallen blijven een belangrijke criminaliteitsvorm met een grote impact op het veiligheidsgevoel bij de bevolking. Het voorkomen ervan verdient de volle aandacht, ook van de gemeente Hoeilaart die hier al maar te vaak het slachtoffer van is.

In het jaarverslag 2010 van de Politiezone Druivenstreek prijkt “diefstallen in woningen” op de 1ste plaats. Een recentelijk onderzoek toont aan dat er over een periode van 5 jaar in Hoeilaart gemiddeld in 9,99 woningen op 100 werd ingebroken m.a.w. in Hoeilaart is de kans om inbrekers over de vloer te krijgen een pak hoger dan het Vlaams gemiddelde. Het hoeft ook geen betoog dat tijdens de herfst- en wintermaanden er een verhoogd risico op woninginbraken is omdat de duisternis in die periode vroeger intreedt en wegens verminderde sociale controle.

De SDNA-toepassing is een nieuw middel ter voorkoming van woninginbraken en is zeer nuttig bij de opsporing en identificatie van buit en dader. Ervaringen in Dendermonde geven aan dat het aantal inbraken en overvallen afneemt op die plaatsen waar het toegepast wordt.

Met dit voorstel willen we zowel probleemoplossend als preventief een dam werpen tegen de inbraakgolf in Hoeilaart. Het voorstel houdt concreet in dat waardevolle materialen, zoals juwelen, laptops, etc. kunnen worden gemarkeerd met een unieke synthetische DNA-code. Dit synthetisch DNA licht op bij gebruik van ultraviolet-straling en is gekoppeld aan een DNA-databank dat enkel raadpleegbaar is door de politiediensten. Maar ook voor het opsporen van daders genereert SDNA een probleemoplossend effect door het leveren van bewijslast. Bij het betreden van een woning of winkel wordt het synthetisch DNA op de betreder gespoten waardoor deze wordt gekenmerkt. Hierdoor kunnen criminelen, die al te vaak vrijuit gaan wegens de afwezigheid van materieel bewijs, makkelijker worden herkend en als dusdanig in beschuldiging worden gesteld. Het preventief karakter bestaat erin dat politiezones die deze techniek gebruiken dit tevens aankondigen langs de invalswegen alsook de gebruikers zelf door het aanbrengen van een zelfklever op de woning of winkel. Dat de techniek al in heel wat politiezones gebruikt waaronder Dendermonde, Klein-Brabant, Niel, Denderleeuw enz. bewijst het nut en de draagkracht van het project. Hopelijk kan Hoeilaart zich vanavond bij deze lijst aansluiten.

Door de combinatie van preventie, ontrading en grotere traceerbaarheid en opspoorbaarheid van gestolen voorwerpen vult SDNA het klassieke technopreventief advies en de sensibilisering via inbraakpreventieve tips goed aan.

Voorstel van beslissing 

  1. Het gemeentebestuur van Hoeilaart zal het initiatief nemen om in het jaar 2012 en in samenwerking en overleg met de politiezone Druivenstreek een proefproject SDNA in Hoeilaart op te starten.
  2. Het gemeentebestuur zal de mogelijkheid onderzoeken om kits met synthetisch DNA ter beschikking te stellen aan de bevolking en hiervoor een efficiënt premiereglement op te stellen.
  3. Het gemeentebestuur zal hiervoor bij een volgende budgetwijziging de nodige budgetten vrijmaken.
  4. Het gemeentebestuur zal de gemeenteraad minstens twee maal per jaar op de hoogte brengen over het verloop van dit proefproject en zal dit proefproject na één jaar evalueren en eventueel bijsturen.

Youri Vandervaeren, Gemeenteraadslid voor CD&V Hoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 december 2011 in Geen categorie

 

Hoeilaart beschikt over wintertelefoon!

Op de gemeenteraad van 28 november pleitte CD&V Hoeilaart, in naam van Alain Borreman, voor de invoering van een wintertelefoon. Op dit speciale nummer moeten senioren en mindermobiele mensen hulp kunnen inroepen om dringende problemen op te lossen die ontstaan zijn door winterse toestanden. We vroegen ook aan de gemeente om initiatieven te nemen om buurtwerking en vrijwilligerswerk hieromtrent te activeren en te ondersteunen.

Onze fractie mocht bij monde van de Schepen van Sociaal Beleid vernemen dat de wintertelefoon al bestaat. Wij waren eerlijk gezegd aangenaam verrast daar wij tot op heden geen weet hadden van het bestaan van dergelijke telefoon terwijl CD&V Hoeilaart toch met zijn neus op het beleid zit! De vraag is dan ook of de Hoeilaartse bevolking wel voldoende op de hoogte is van dit lovenswaardige initiatief. En daar zou hem nu net het schoentje kunnen wringen. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat er onvoldoende accuraat gecommuniceerd wordt naar de bevolking toe.

Toch zijn wij het bestaan van deze wintertelefoon genegen en wensen wij de Hoeilaartse bevolking tijdig te informeren dat de wintertelefoon bereikbaar is op het nummer 02/657 28 68 van het Sociaal Huis. Verder kunt u ook een beroep doen op de Technische Dienst (02/658 28 70) voor sneeuw- en ijzelbestrijding. Tenslotte kunt u ook terecht bij PWA UvaLabor, de dienstencheque-onderneming, waar u de hulp kunt inroepen van een boodschappendienst (02/657 74 01 ).

Het volledige artikel over de wintertelefoon, dat onlangs bepleit werd op de gemeenteraad, kunt u integraal terugvinden op onderstaande weblink:

http://www.hoeilander.be/content/cdv-vraagt-wintertelefoon

 
1 reactie

Geplaatst door op 8 december 2011 in Geen categorie