RSS

Maandelijks archief: maart 2012

Voorstel proefproject synthetisch DNA (SDNA) verdwijnt in de koelkast!

Zoals gemeld in een vorig persbericht, slaat CD&V Hoeilaart de hand aan de ploeg tegen de inbrakenplaag die Hoeilaart teistert. Op de gemeenteraad van 21 december 2011, stelde Youri Vandervaeren, CD&V gemeenteraadslid, daarom voor om een proefproject synthetisch DNA (SDNA) te Hoeilaart op te starten. Het Hoeilaartse gemeentebestuur besliste echter om voorlopig geen verder gevolg aan dit voorstel van SDNA-proefproject te geven.

De CD&V-fractie is ontgoocheld dat dit voorstel geen eerlijke kans krijgt daar waar de eerste beschikbare resultaten aantonen dat synthetisch DNA wel degelijk werkt. Immers een jaar na de opstart van een inbraakpreventieproject met SDNA in Sint-Gillis-Dendermonde is het aantal inbraken daar met liefst 69 procent gedaald. Dit cijfer vraagt misschien om enige nuancering maar dit neemt niet weg dat het gebruik van synthetisch DNA een positieve bijdrage kan leveren aan inbraakpreventie.
In de praktijk komt het erop neer dat inwoners die een SDNA-kit gekocht hebben, hun waardevolle voorwerpen (TV, laptop, juwelen, etc.) markeren en een waarschuwingssticker aan hun raam plaatsen met de melding ‘hier zijn alle voorwerpen gemerkt met SDNA. Het gemeentebestuur kan bijkomend nog grote informatieborden bij het binnenrijden van de afgebakende buurt plaatsen: ‘in deze buurt zijn alle voorwerpen gemarkeerd’. De combinatie van deze maatregelen heeft een preventief en ontradend effect afgaande op de eerste resultaten uit gemeenten waar proefprojecten hebben plaatsgevonden.
Er wordt vermeld dat aan SDNA een aardig prijskaartje is verbonden, ongeveer 90 € voor een kit, dat eventueel gedeeltelijk gesubsidieerd kan worden door de gemeente.
De CD&V-fractie wenst de bestaande klassieke methodes van inbraakpreventie niet in vraag te stellen maar wel aan te vullen met nieuwe technieken.

Wij hopen de Hoeilaartse bevolking met bovenstaande informatie over synthetisch DNA verder geïnformeerd te hebben. CD&V Hoeilaart vertrouwt erop dat de Politiezone Druivenstreek versneld en versterkt zal inzetten op inbraak in de hoop Hoeilaart terug veiliger te maken.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 12 maart 2012 in Politiek