RSS

Maandelijks archief: mei 2012

Actieplan tegen inbrakenplaag

De CD&V-oppositiefractie van Hoeilaart heeft een aantal voorstellen klaar liggen om de inbrakenplaag een halt toe te roepen. Dat zegt gemeenteraadslid Youri Vandervaeren.
“De laatste jaren wordt de regio overspoeld door een aanhoudende golf van woninginbraken. Dat blijkt ook uit de uitslag van een recente grootschalige bevraging die in het kader van de voorbereiding van het zonaal politieplan 2013-2016 werd gehouden”, zegt Vandervaeren.

Personeelstekort

Als mogelijke middelen om de inbrakenplaag te counteren citeert hij onder meer het gebruik van synthetisch DNA, het opvoeren van patrouilles in onherkenbare burgerwagens, extra controles op rondtrekkende daderbendes en meer blauw op straat. Ook moet volgens Vandervaeren het personeelstekort bij de politie worden weggewerkt. Hij verwacht dat er in het zonaal politieplan 2013 -2016 streefdoelen zullen gedefinieerd worden om het personeelstekort, dat al jaren aansleept, zo snel mogelijk terug te dringen.

(bron: De Streekkrant, editie 16 tot 22 mei 2012)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 mei 2012 in Politiek

 

Bliksem waarschuwt voor fietsers.

Binnenkort ook een proefproject te Hoeilaart of in de Druivenstreek?

Binnen afzienbare tijd worden in Limburg 16 kruispunten waar fietspaden drukke gewestwegen kruisen, veiliger gemaakt. Nieuw is de bliksemschicht op de rijbaan die automobilisten moet waarschuwen voor overstekende fietsers. Deze proefopstelling komt in Alken en Maaseik.

Enkele maanden geleden werden op een aantal ‘potentieel’ gevaarlijke punten tellingen gedaan om te weten hoeveel voertuigen effectief het fietsroutenetwerk kruisen. Op 16 plaatsen komen er ‘kleine’ aanpassingen waarvan de kostprijs niet meer dan 200.000 euro mag bedragen.

“Zo zal op twee kruispunten de bliksemschicht op de rijbaan geschilderd worden”, zegt Jo Lieben (Wegen en Verkeer). “Het is voor het eerst dat deze symboolmarkering in deze context wordt gebruikt. In Nederland gebeurt dat al wel vaker.”

Andere maatregelen zijn beveiligde fietsoversteekplaatsen. “Dit zijn kleine eilandjes langs en op de weg waar fietsers op een veilige manier kunnen wachten om over te steken”, legt Lieben uit. “Deze eilandjes hebben al hun nut bewezen.”

(bron: Het Belang van Limburg)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 mei 2012 in Politiek

 

Hoeilaart wordt stilaan een waar inbraakparadijs!

Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel ergens in de pers een bericht op dat er te Hoeilaart werd ingebroken. Een recent artikel trok mijn aandacht en blokletterde: “Inbrekers profiteren van personeelstekort bij Politiezone Druivenstreek.” Op de gemeenteraad van 23 april interpelleerde ik het college van Burgemeester en Schepenen over het structureel personeelstekort binnen de Politiezone Druivenstreek. Ik wou via deze interpellatie ook de aandacht vestigen op het zonaal politieplan 2013-2016 en de inbrakenplaag.

De laatste jaren wordt Hoeilaart en omstreken overspoeld door een aanhoudende golf van woninginbraken. Het probleem is ondertussen zo ernstig geworden getuige ook de uitslag van een recente grootschalige bevraging. De resultaten van deze bevraging, dat kaderde in de voorbereiding van het zonaal politieplan 2013-2016, wezen praktisch allemaal dezelfde richting uit: “inbraken in woningen” werd geciteerd als één van de vaakst voorkomende problemen.

CD&V Hoeilaart heeft een aantal constructieve voorstellen klaar om de inbrakenplaag te counteren: synthetisch DNA, opvoeren van patrouilles in burgerwagens, extra controles op rondtrekkende daderbendes, meer “blauw op straat”, wegwerken structureel personeelstekort door de instroom van lokale politieagenten te bevorderen, etc.

De bestaande klassieke methodes van inbraakpreventie hebben zeker hun toegevoegde waarde maar ze schieten helaas tekort om de inbrakenplaag een halt toe te roepen. De Hoeilaartse CD&V-fractie hoopt daarom dat er bijkomende efficiënte initiatieven tegen inbraak zullen genomen worden en dat er tevens streefdoelen zullen gedefinieerd worden om het personeelstekort zo snel mogelijk terug dringen in het zonaal politieplan 2013-2016. Wij hopen dat er zo vlug mogelijk een kentering komt.

Alle initiatieven ten spijt, het is vijf voor twaalf geworden. Anders verwordt Hoeilaart tot een waar inbraakparadijs. En dat is echt wel het allerlaatste wat de Hoeilaartse bevolking zou willen.

 
2 reacties

Geplaatst door op 9 mei 2012 in Politiek

 

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor: gegevens voor Hoeilaart

Op vraag van de Vlaamse minister van Inburgering werd ter ondersteuning van het integratiebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) ontwikkeld. Het gaat om een set van omgevingsindicatoren die het lokale inburgerings- en integratiegebeuren in kaart brengt om zo de lokale besturen met betrouwbare cijfergegevens te ondersteunen bij de planning en ontwikkeling van hun beleid ter zake. De Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor is het resultaat van een samenwerkingsprotocol tussen het Agentschap
voor Binnenlands Bestuur (ABB) en de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). Het team Integratie van ABB stuurde de ontwikkeling van de monitor aan in overleg met een gebruikersgroep met daarin vertegenwoordigers van de lokale integratiediensten en –centra, het Kruispunt Migratie-Integratie, het Minderhedenforum en het kabinet van de minister van Inburgering. De concrete ontwikkeling van de indicatorenset en de cijfermatige invulling ervan gebeurde door SVR.
Voor de gegevens van de gemeente Hoeilaart, kunt u hier terecht: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/pdf/integratiemonitor/Hoeilaart.pdf

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 mei 2012 in Politiek