RSS

Dagelijks archief: 9 mei 2012

Hoeilaart wordt stilaan een waar inbraakparadijs!

Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel ergens in de pers een bericht op dat er te Hoeilaart werd ingebroken. Een recent artikel trok mijn aandacht en blokletterde: “Inbrekers profiteren van personeelstekort bij Politiezone Druivenstreek.” Op de gemeenteraad van 23 april interpelleerde ik het college van Burgemeester en Schepenen over het structureel personeelstekort binnen de Politiezone Druivenstreek. Ik wou via deze interpellatie ook de aandacht vestigen op het zonaal politieplan 2013-2016 en de inbrakenplaag.

De laatste jaren wordt Hoeilaart en omstreken overspoeld door een aanhoudende golf van woninginbraken. Het probleem is ondertussen zo ernstig geworden getuige ook de uitslag van een recente grootschalige bevraging. De resultaten van deze bevraging, dat kaderde in de voorbereiding van het zonaal politieplan 2013-2016, wezen praktisch allemaal dezelfde richting uit: “inbraken in woningen” werd geciteerd als één van de vaakst voorkomende problemen.

CD&V Hoeilaart heeft een aantal constructieve voorstellen klaar om de inbrakenplaag te counteren: synthetisch DNA, opvoeren van patrouilles in burgerwagens, extra controles op rondtrekkende daderbendes, meer “blauw op straat”, wegwerken structureel personeelstekort door de instroom van lokale politieagenten te bevorderen, etc.

De bestaande klassieke methodes van inbraakpreventie hebben zeker hun toegevoegde waarde maar ze schieten helaas tekort om de inbrakenplaag een halt toe te roepen. De Hoeilaartse CD&V-fractie hoopt daarom dat er bijkomende efficiënte initiatieven tegen inbraak zullen genomen worden en dat er tevens streefdoelen zullen gedefinieerd worden om het personeelstekort zo snel mogelijk terug dringen in het zonaal politieplan 2013-2016. Wij hopen dat er zo vlug mogelijk een kentering komt.

Alle initiatieven ten spijt, het is vijf voor twaalf geworden. Anders verwordt Hoeilaart tot een waar inbraakparadijs. En dat is echt wel het allerlaatste wat de Hoeilaartse bevolking zou willen.

 
2 reacties

Geplaatst door op 9 mei 2012 in Politiek