RSS

Dagelijks archief: 13 augustus 2012

Versterking voor krappe politiezones

Waar blijft de versterking voor de Politiezone Druivenstreek?

Zes Vlaamse politiezones met een tekort aan personeel krijgen soelaas. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (CDH), heeft beslist hen bij voorrang nieuwe rekruten te sturen. De beslissingen zijn zopas in het Staatsblad verschenen.

De zone Gent schiet de hoofdvogel af met veertig extra agenten. Ook Zaventem mag met tien mensen tevreden zijn. Voorts kunnen ook De Panne-Koksijde-Nieuwpoort (7), Middelkerke (4), Willebroek en Zwijndrecht aan aanwerven denken.

Het gaat om zogenaamde ‘deficitaire’ zones die onder het hen wettelijk toegemeten personeelsgetal zitten en dus aanspraak maken op een gunstmaatregel. Ook de federale politie krijgt er via deze voorkeursprocedure honderd koppen bij.

Als kandidaat-politiemensen te kennen geven dat ze in de betrokken zones aan de slag willen, krijgen ze voorrang om aan de opleiding te beginnen.

Er is nog een maatregel die de zones met personeelsgebrek tegemoetkomt. Met de politievakbonden is Milquet tot een akkoord gekomen over een voorstel om agenten die pas uit de politieschool afzwaaien, te verplichten tot een deficitaire zone toe te treden en er even te blijven. Voor wie vrijwillig een zone kiest, is dat vijf jaar, voor wie een zone toegewezen krijgt, is dat drie jaar. Dat moet het grote verloop van agenten tegengaan en de betrokkenen in staat stellen een band met hun werkgebied op te bouwen. ‘Wie nu geen voorkeur uitspreekt, wordt van hot naar her gedetacheerd. Met dat politietoerisme was niemand opgezet’, zegt Gert Cockx, voorman van het NSPV.

Met de beslissingen sust Milquet voor een stuk de kritiek die er leefde aan Vlaamse kant. Haar aankondiging in het voorjaar dat ze 400 extra manschappen naar Brussel zou sturen voedde de vrees dat zij die getalsterkte zou afnemen van Vlaamse zones. (Bron: DS, 13.08.12)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 13 augustus 2012 in Geen categorie