RSS

Maandelijks archief: juli 2013

Europese subsidies voor het Zoniënwoud!

faunatunnel
De Europese Commissie heeft, uit de 1.159 projectvoorstellen die in september 2012 werden ingediend, de financiering goedgekeurd van 248 nieuwe projecten in het kader van het LIFE+-programma. Maar liefst 25,8 miljoen daarvan gaat naar zes Vlaamse natuurprojecten, waarvan vier ANB-projecten. LIFE+ is het milieufonds van de EU, dat jaarlijks een projectoproep publiceert.

De LIFE+-projecten hebben betrekking op acties op het gebied van natuurbehoud, klimaatverandering, milieubeleid en informatie en communicatie over milieukwesties in alle lidstaten. Samen vertegenwoordigen de projecten van 2012 een totale investering van 556,4 miljoen euro, waarvan de EU 281,4 miljoen euro voor haar rekening neemt.

België legde daarbij een zeer goede prestatie neer met de 40,8 miljoen euro Europese bijdrage die is binnengehaald. En Vlaanderen heeft een prachtige score met de 6 projecten in het thema Natuur voor Natura 2000, voor een totaal bedrag van 25,8 miljoen euro van Europa. Twee projecten werden ingediend door Natuurpunt, vier projecten waren afkomstig van het Agentschap voor Natuur en Bos. Hieronder ontdek je ze alle zes.

LIFE+ Ozon (Agentschap voor Natuur en Bos)

Het project is erop gericht de gebieden van het Zoniënwoud met een hoge ecologische waarde te verbinden door faunapassages (zoals onderdoorgangen, viaducten en duikers) aan te leggen en afrasteringen te bouwen teneinde te verhinderen dat wilde dieren de weg of de spoorweg oversteken. Het project is er tevens op gericht de biodiversiteit van het woud te beschermen aan de hand van natuurvriendelijk bosbeheer (bijvoorbeeld het herstel van boszomen langs de Brusselse ringweg en het aanleggen van open gebieden) en de verplaatsing van recreatieve activiteiten naar minder gevoelige gebieden. Contactpersoon: Patrick.Huvenne@lne.vlaanderen.be

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 juli 2013 in Geen categorie

 

Plaatsing boombrug Groenendaal

Tijdens de nacht van woensdag 10 juli op donderdag 11 juli zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos (ANB) een boombrug plaatsen bovenop de portiek van de bestaande dynamische signalisatie die staat tussen het op- en afrittencomplex Groenendaal en de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze boombrug zal ervoor zorgen dat kleine dieren zoals eekhoorns en boommarters veilig de oversteek over de ring om Brussel kunnen maken.

Boombrug

Een boombrug is een kokervormig element over de weg, dat aan beide zijden met de bomen verbonden is door middel van een netwerk van touwen dat de verbinding maakt tussen de bomen aan de rand van de weg en de koker. Het geheel van de boombrug vormt zo een verbinding tussen twee zijden van het bos, die nu nog gescheiden worden door de ring.

Ontsnipperingsmaatregel

Het plaatsen van de boombrug kadert in de ontsnipperingsmaatregelen die de Vlaamse overheid neemt om de leefgebieden van dieren, die gescheiden zijn door wegen, weer met elkaar te verbinden. Door de dieren tegen het autoverkeer te beschermen wordt niet alleen de biodiversiteit van het omliggende gebied verbeterd, maar wordt ook het risico op aanrijdingen verlaagd.

Aanpassing bestaande ontsnipperingsmaatregelen

Momenteel worden ook de onderdoorgangen onder de R0 ter hoogte van de Tamboerdreef/Wolvendreef aangepast. Met deze werken willen AWV en ANB de faunapassage stimuleren en de wateroverlast wegwerken. Ook de toegang van de paardentunnel onder het Leonardkruispunt wordt verbeterd.

Hinder

Het verkeer beschikt tijdens de plaatsing van de brug over één rijstrook (i.p.v. twee). In de richting van Waterloo wordt tussen 20u00 tot 24u00 het verkeer op één rijstrook teruggebracht. Na middernacht wordt de andere rijrichting aangepakt. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht minimale wachttijden. De andere werken hebben geen invloed op het verkeer op de R0.

(Bron: Agentschap Wegen en Verkeer)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 juli 2013 in Geen categorie