RSS

Maandelijks archief: juli 2014

7 tips om de Hoeilaartse waterfactuur te milderen!

Buitensporige waterfactuur staat Hoeilaartse bevolking tot aan de lippen!

Sinds begin dit jaar is het Hoeilaarts waterbedrijf in privé handen en dat zullen we sinds kort ook geweten hebben! In de loop van de maand juni mochten we een schrijven ontvangen waarin vriendelijk werd verzocht onze halfjaarlijkse watermeterstand door te geven. Ondertussen zal de waterfactuur bij vele Hoeilanders in de bus gevallen zijn en hen met een kater opzadelen. De privatisering van het Hoeilaarts waterbedrijf mag dan wel de kassa van de gemeente Hoeilaart doen rinkelen hebben, voor onze inwoners zal de integrale waterfactuur een bittere pil om slikken zijn. De verhogingen van de waterprijs (+ 22%), de vaste vergoeding (+ 57% ) en de gemeentelijke saneringsbijdrage (+ 43%) maken dat de waterfactuur de pan uitswingt en de meest kwetsbare groepen nog meer worden getroffen.

De gemeente vraagt haar inwoners inspanningen te leveren om zuinig met drinkwater om te springen, mag de Hoeilaartse bevolking dan ook geen inspanningen vragen van het gemeentebestuur? Zo kan de gemeente een deel van de opbrengsten, gegenereerd door de verkoop van het waterbedrijf, rechtstreeks laten terugvloeien naar de bevolking door bijvoorbeeld de gemeentelijke saneringsbijdrage minstens op het Vlaamse gemiddelde te brengen. Verder kan ze ook de gratis geleverde 15m³ vrijstellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage. De gemeente zou zich ook kunnen engageren om een deel van de opbrengsten uit de saneringsbijdragen aan te wenden om gezinnen te ondersteunen in het nemen van maatregelen ter vermindering van het waterverbruik (spaarknoppen toilet, regenwatergebruik wasmachine en toiletten, …). Of dienen deze gemeentelijke saneringsbijdragen om het falend investeringsbeleid van de afgelopen legislatuur te compenseren?

7 TIPS:

  1. Belastingvermindering door de afschaffing van de milieubelasting. Dit komt neer op 40 à 50 euro afhankelijk van de gezinssituatie.
  2. De “gratis” geleverde 15m³ vrijstellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage.
  3. Aangezien de Hoeilander al betaalt voor waterzuivering via de gemeentelijke saneringsbijdrage op zijn waterfactuur, zou de gemeente alle kosten voor de afkoppeling op privé domein op zich kunnen nemen waardoor de verplichte afkoppeling voor de inwoners gratis wordt. Indien dit financieel niet haalbaar zou zijn dan kan de gemeente overwegen om de subsidie voor de afkoppeling op privé domein te verhogen.
  4. De prijs van de gemeentelijke saneringsbijdrage laten zakken op het niveau van het Vlaamse gemiddelde of bevriezen.
  5. Stimuleren van zuinig drinkwaterverbruik door een korting op de waterfactuur. Indien minder verbruik wordt geconstateerd dan kan de gemeente een korting op de gemeentelijke saneringsbijdrage geven.
  6. Derde-betalersysteem: de gemeente neemt de meerkost, die de Hoeilaartse bevolking dient te betalen ingevolge de verkoop van het waterbedrijf, op zich in het stelsel van “derde betaler”. De middelen hiervoor zouden moeten komen van de vergoeding die de gemeente kreeg voor de verkoop van het waterbedrijf. Indien de gemeentefinanciën dit niet zouden toelaten dan kan bijv. de restauratie van het station in Groenendaal volledig ten laste van de NMBS gelegd worden.
  7. De opbrengst van de verkoop van het waterbedrijf investeren in maatschappelijk verantwoorde en duurzame projecten: de Hoeilaartse scholen, de kinderopvang, sportinfrastructuur, rusthuizen, etc.

De globale energiefactuur voor de mensen wordt steeds duurder en zorgt voor een flinke hap uit hun gezinsbudget. Elektriciteit, gas en water zijn op enkele jaren tijd onnoemelijk duurder geworden. De gemeente kan de Hoeilanders hier een stuk in tegemoet treden door gevolg te geven aan bovenstaande voorstellen. Over water beschikken, om zich te wassen, om te drinken, is een basisvoorziening, die voor iedereen nochtans betaalbaar zou moeten zijn. Water is een natuurlijke bron van het leven. Het is van de aarde en het is er van en voor iedereen. Het is een mensenrecht. Gaat de gemeente ons uitpersen tot de laatste druppel of is er toch nog hoop?

Youri VANDERVAEREN

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 juli 2014 in Politiek