RSS

Maandelijks archief: januari 2016

Waarom CD&V Hoeilaart mee de kar trekt voor een toegankelijke dienstverlening dicht bij de mensen?

Beste OCMW-Voorzitter,

We hebben uw artikel “Waarom gokkantoren openen en werkwinkels sluiten in de Druivenstreek” met veel aandacht gelezen.
We kunnen volmondig zeggen dat we volledig akkoord gaan met uw analyse. Het is inderdaad spijtig dat veel organisaties de druivenstreek verlaten.
Alleen: wat doen we er aan?
CD&V HoeilaartToen in 2012 de CM (Christelijke Mutualiteit) besloot haar kantoor te sluiten in Hoeilaart, heeft de CD&V als enige politieke partij gereageerd. We hebben gesprekken aangeknoopt met de CM en hebben geprobeerd de beslissing tegen te houden. Dit is niet gelukt, maar we hebben wel een aantal andere zaken uit de brand kunnen slepen.
Waarom bent U toen ook niet tussenbeide gekomen?
Het Vredegerecht in Overijse is nog een goed voorbeeld. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, heeft CD&V Overijse onmiddellijk gereageerd en contact gezocht met de Minister van Justitie. Dat heeft zijn vruchten afgeleverd en CD&V Overijse mag terecht fier zijn dat ze er in geslaagd zijn het Vredegerecht in Overijse te houden.
Is dat tenslotte niet de taak van de politieke partijen: opkomen voor de belangen van de inwoners?
Een laatste voorbeeld: de waterdienst van Hoeilaart was ook een dienst die dicht bij de mensen stond. Nu moet je naar het verre Leuven. Waarom bent U akkoord gegaan om onze waterdienst te verkopen?
Als Schepen of OCMW Voorzitter kan je nog meer gewicht in de schaal leggen om organisaties over te halen actief te blijven in onze Gemeente. Waarop wachten jullie? CD&V zal U steunen waar het kan.
Tenslotte nog dit: een deel van uw titel is ook “waarom gokkantoren openen?” Het antwoord daarop mag ook wel eens gegeven worden: omdat de Burgemeester (en dus ook het Schepencollege) hierover een positief advies heeft gegeven!

Met de beste Groeten,

De CD&V Mandatarissen: Alain Borreman, Wim Laureys, Jan Van Assche, Patrick Demaerschalck, Youri Vandervaeren, Marie-Paule Bockstal.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 januari 2016 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart neemt financiële situatie WZC Hof ten Doenberghe onder de loep.

WZC Hof ten DoenbergheDe CD&V en N-VA fractie hebben met de nodige aandacht het onlangs gepubliceerd rapport “Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen.” gelezen. In deze studie wordt de financiering van de ouderenzorgsector in Vlaanderen geanalyseerd, in het bijzonder de financiële leefbaarheid van de woonzorgcentra anno 2012.

Het verlies in het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe per dag en per bed, gebaseerd op de recent ingevoerde BBC-boekhouding, lijkt op het eerste zicht beperkt maar in werkelijkheid geven deze cijfers een vertekend beeld! Enerzijds worden deze cijfers immers vergeleken met cijfers uit de NOB-boekhouding (nieuwe OCMW-boekhouding) uit 2012 die op een volledige andere leest is geschoeid dan de boekhouding van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het huidige verlies van 1,2 euro per dag en per bed wordt dus vergeleken met cijfers uit 2012. Anderzijds wordt het “beperkte verlies” daarenboven gecompenseerd door o.a. een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW die tussen 2012 en 2019 zal verdubbelen. Als we de voorziene gemeentelijke bijdrage van 2019 vergelijken met de bijdrage in 2006 onder CD&V/Pro Hoeilaart bestuur dan spreken we zelfs over een stijging van bijna 100%! Hield het verlies wel rekening met de rentelasten van de leningen, de afschrijving van de gebouwen, de loonkosten van de directie, etc.?

De dagprijs in ons woonzorgcentrum ligt vandaag de dag ongeveer 20% hoger dan de gemiddelde dagprijs in een rusthuis beheerd door het OCMW. Dit levert ons rusthuis 332.150 euro aan extra inkomsten op jaarbasis op. Ondanks deze extra inkomsten en sterkere financiële inspanningen van de gemeente waarin de Hoeilaartse bevolking onrechtstreeks haar steentje bijdraagt slaagt het woonzorgcentrum er vooralsnog niet in om rendabel te zijn. Een te grote kloof (+/- 30%) tussen het aantal erkende RVT-bedden en het aantal zwaar zorgbehoevenden in ons rusthuis ligt hier mede aan de basis. De opvang van zwaar zorgbehoevenden mag dan misschien wel terecht een prioriteit zijn, belangrijk is dat de erkenning van RVT-bedden grotendeels parallel loopt, licht Youri Vandervaeren, OCMW-fractieleider voor CD&V Hoeilaart toe.

De CD&V en N-VA fractie zijn voorstander van een performanter beleid waarbij structurele en efficiënte maatregelen het woonzorgcentrum financieel gezonder kunnen maken. Laten we alvast werk maken van meer erkende RVT-bedden en een performanter (personeels)beleid!

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden voor CD&V Hoeilaart

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 januari 2016 in Politiek