RSS

Dagelijks archief: 11 oktober 2016

Geslaagd WIJ-feest startschot van project “Leefbaar Hoeilaart”!

groepsfoto youri vandervaerenVoor een goed gevulde aula van het Felix Sohiecentrum ging op 7 oktober het eerste WIJ-feest van CD&V Hoeilaart door. Wouter Beke, de nationale voorzitter van CD&V beet de spits af met een toespraak die de sociale rol van CD&V benadrukte. Daarna kwam de stand-up comedian Jens Dendoncker. In een mum van tijd had hij de ganse zaal op zijn hand. Dan was het de beurt aan plaatselijk voorzitter Alain Borreman om het startschot te geven voor de verkiezingen van 2018. Hij gaf de hoofdlijnen weer van het programma waarmee CD&V in 2018 het verschil wil maken. Het project voor 2018 noemt “Leefbaar Hoeilaart”.
Het publiek verhuisde dan naar het cafetaria waar bij een glaasje wijn en een pastabuffet kon genoten worden van het optreden van de Hoeilaartse zangeres Nadine. Prachtige stem, leuk en sfeervol optreden. We zagen in het bomvolle cafetaria alleen maar blije gezichten.

“Leefbaar Hoeilaart” van CD&V voor 2018 steunt op de volgende vijf pijlers:

“Geen stad in ons dorp”

CD&V wil een maximaal behoud van de open ruimten. Het kan niet de bedoeling zijn om Hoeilaart vol te bouwen. CD&V wil dan ook de greep van de bouwpromotoren op Hoeilaart verminderen. Grote verkavelingen moeten niet meer gepromoot worden en kunnen alleen nog onder strikte voorwaarden. CD&V wil eveneens geen opeenstapeling van grote winkelketens in Hoeilaart.
CD&V wil ook een actiever beleid om wonen in Hoeilaart betaalbaar te houden. Ze wil dit o.a. doen door sociaal wonen voor jongeren mogelijk te maken. Ook nieuwe woonvormen, zoals cohousing en kangoeroewonen, moeten gepromoot worden.

“CD&V is radicaal sociaal”

CD&V wil actief aan armoedebestrijding doen.
Zowel de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de kostprijs van de speelpleinen en vooral de waterkostprijs zijn sterk verhoogd. CD&V zal dit opnieuw bekijken en er voor zorgen dat de Hoeilanders meer geld overhouden.
CD&V wil een armoedetoets invoeren. Dit betekent dat er bij elke beslissing van de Gemeenteraad moet getoetst worden of dit invloed zal hebben op de armoede in Hoeilaart. Vereenzaming, vooral bij ouderen, moet actief bestreden worden. Hiervoor vraagt CD&V al lang de oprichting van een dienstencentrum

“Onderwijs is belangrijk”

CD&V vindt belangrijk dat alle Hoeilaartse kinderen ook in Hoeilaart naar een basisschool kunnen gaan. CD&V vindt basisonderwijs in eigen gemeente een recht. Door de toename van de bevolking en door een belangrijk toeloop van kinderen uit naburige gemeenten, komt dit recht onder druk te staan. Daarom wil CD&V actief meewerken aan de uitbreiding van de Hoeilaartse basisscholen. Ze wil ook onderzoeken of een secundaire school in Hoeilaart mogelijk is.
Ander werkpunt is de verkeersveiligheid rond de scholen. CD&V wil er voor zorgen dat de kinderen op een veilige manier, dus ook te voet of met de fiets naar school kunnen. De schoolomgevingen moeten hiervoor radicaal aangepakt worden

“Mobiliteit is een prioriteit”

CD&V wil ijveren voor een goede mobiliteit in Hoeilaart. Dit moet een mix zijn van maatregelen om de doorstroming te verbeteren en initiatieven om mensen te stimuleren zich op een andere manier de verplaatsen.
CD&V wil in de eerste plaats de behoeder zijn van een goed openbaar vervoer. Ze wil vermijden dat door besparingen, reorganisaties, enz… het openbaar vervoer verder wordt beknot.
Het probleem van het sluikverkeer moet regionaal aangepakt worden. Louter Hoeilaartse initiatieven zijn hiervoor onvoldoende. CD&V wil hiervoor met onze buurgemeenten, en vooral met Overijse, samenwerken.
Het behoud van parkeermogelijkheden in het centrum is cruciaal voor de lokale handelaars.

“Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart”

Het gemeenschapsleven is de ziel van Hoeilaart. CD&V wil constant kijken hoe ze de verenigingen kunnen vooruit helpen. Hiervoor gaat CD&V ook de adviesraden opnieuw in ere herstellen en ze ten volle hun taak laten uitoefenen.
Het gemeenschapsleven is ook de motor van de integratie. CD&V wil dit dan ook ten volle ondersteunen.

Het integraal programma kunt u hier terugvinden:
Project “Leefbaar Hoeilaart”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2016 in Geen categorie

 

BIN Hoeilaart, gemeente Hoeilaart en Politiezone Druivenstreek slaan handen in mekaar voor WhatsApp-proefproject in de strijd tegen de inbrakenplaag!

whatsapp-youri vandervaerenHoeilaart kampt al jaren met een heuse inbrakenplaag. De gemeente Hoeilaart en de Politiezone Druivenstreek hebben een aantal initiatieven op poten gezet om deze inbrakenplaag in te dijken. Eén van deze initiatieven behelst het Buurtinformatienetwerk (BIN). BIN Hoeilaart telt vandaag ongeveer 65 leden en komt 2 à 3 maal per jaar samen. De eerste positieve effecten van een parallelle aanpak beginnen zich af te tekenen. De inbraakcijfers van 2015 vertonen een dalende trend!

De BIN-leden, Caroline Teugels, Vincent Philips en Youri Vandervaeren, richtten met de steun van het BIN Hoeilaart begin februari 2016 een schrijven aan de gemeente Hoeilaart om de haalbaarheid tot oprichting van een WhatsApp-proefproject te onderzoeken. Het WhatsApp-project is een initiatief waarbij inwoners, gemeente en politie samenwerken om met WhatsApp informatie uit te wisselen en op die manier woninginbraken tegen te gaan. WhatsApp is een mobiele applicatie die zorgt voor de uitwisseling van berichten via smartphone en kan vergeleken worden met sms-berichten maar beschikt over meer functionaliteiten.

De Politiezone Druivenstreek en de gemeente Hoeilaart zetten nu het licht op groen voor een WhatsApp-proefproject in Hoeilaart! Het BIN Hoeilaart wenst de recent aangestelde Korpschef, Sébastien Verbeke, en zijn team alsook de gemeente van ganser harte te bedanken voor hun vertrouwen en zet vanzelfsprekend graag haar schouders mee onder dit project. Dit proefproject zal normaliter begin 2017 van start gaan.

BIN Hoeilaart wenst u tot slot nog warm te maken voor de actiedag “1 dag niet” die zal doorgaan op vrijdag 28 oktober 2016. De Politiezone Druivenstreek zal op deze dag woningdiefstallen bestrijden en plant trouwens die hele week een aantal acties. Hou hun webstek alvast in het oog (www.politiedruivenstreek.be)!

Namens de initiatiefnemers van het WhatsApp-proefproject en het BIN Hoeilaart,

 

Caroline Teugels, Vincent Philips, Youri Vandervaeren

Link naar persartikels:

Politie en BIN-leden willen dieven vatten via WhatsApp

Hoeilaart zet WhatsApp in tegen inbrakenplaag

Bin-Hoeilaart start als eerste in Vlaams-Brabant een WhatsApp-proefproject

_____________________

BIN Hoeilaart: https://www.facebook.com/BINHoeilaart/https://www.hoeilaart.be/buurtinformatienetwerk-bin

Politiezone Druivenstreek: inschrijven op de elektronische nieuwsbrief: http://www.lokalepolitie.be/5402/info-nieuwsbrief.html

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2016 in Geen categorie