RSS

Dagelijks archief: 9 oktober 2018

Samen voor een veilig en gezinsvriendelijk Hoeilaart!

Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving. Als jonge ouders op de lijst van CD&V Hoeilaart gaan wij voor een gezond gezinsbeleid! Wij wensen ouders te ondersteunen in hun ouderschap en ontwikkelingskansen voor kinderen te bevorderen. Wij zijn in Hoeilaart bondgenoot van aile jonge gezinnen. Wij maken volgende voorstellen die wij met uw steun kunnen realiseren:

Kwaliteitsvolle naschoolse opvang

 • Naschoolse opvang wordt momenteel door de scholen zelf georganiseerd.
 • Wij willen dat de gemeente voor beide scholen opvang inricht.
 • Wij willen hierbij aandacht voor zinvolle activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, ontspannend spelen, etc.
 • Wij willen dit doen in samenwerking met vrijwilligers en plaatselijke verenigingen.

Een verkeersveiliger Hoeilaart voor iedereen

 • Wij willen meer en een structureel onderhoud van voet- en fietspaden.
 • Wij kiezen voor de aanleg van fietsstraten: in fietsstraten hebben de fietsers absolute voorrang. Auto’s mogen er maximum 30 km/u rijden en mogen de fietsers niet inhalen. Mogelijke fietsstraten zijn: Weemstraat, Guillaume Dekleermaekerstraat en de Charel Coppensstraat.
 • Wij willen dat de belangrijkste kruispunten conflictvrij worden gemaakt.
 • Wij willen veilige fietsoversteekplaatsen aan aile kruispunten.
 • Wij zullen extra sensibiliseringcampagnes opzetten.
 • Wij willen schoolroutekaarten opmaken waarop staat langs welke routes de leerlingen veilig met de fiets naar school kunnen rijden.
 • Wij willen het fietspoolen aanmoedigen, uitbouwen en ondersteunen (www. fietspoolen. be).
 • Wij willen dater altijd rekening wordt gehouden met een vlotte toegankelijkheid bij infrastructuurwerken.

Hoeilaart als een gemeente waar iedereen zijn plaats heeft!

 • toegankelijke gebouwen en speelpleinen voor kinderen met een beperking.
 • een psychotherapeutisch centrum dat afhangt van de gemeentelijke diensten.
 • blijvend inzetten op de opsporing en bestrijding van kinderarmoede.

U kan zorgen dat onze voorstellen gerealiseerd worden. Steun ons door op 14 oktober 2018 uw STEM aan ons toe te vertrouwen.

 

PS: Wil je graag meer weten over ons volledig programma of kennis maken met onze andere kandidaten? Surf naar http://hoeilaart.cdenv.be. Je kana/ onze kandidaten steunen door met de /ichtpen op het bol/etje naast de naam van elke kandidaat te drukken.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 9 oktober 2018 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart vraagt om een volledige transparantie in onderzoek naar mogelijke problemen in woonzorgcentrum “Hof ten Doenberghe”!

CD&V Hoeilaart is geschrokken over het feit dat er momenteel zowel een gerechtelijk onderzoek door het parket werd ingesteld alsook dat er een onderzoek door Zorginspectie wordt gevoerd naar mogelijke problemen in ons woonzorgcentrum.

Wij hopen dat zowel het parket als Zorginspectie hun onderzoek grondig uitvoeren en dat de resultaten hiervan zo vlug als mogelijk beschikbaar zullen gesteld worden zodat, indien nodig, de gepaste maatregelen kunnen genomen worden in het belang van alle residenten van ons woonzorgcentrum.

Onze bewoners van het woonzorgcentrum “Hof ten Doenberghe” hebben recht op de beste zorgen en op een professionele behandeling door alle zorgverleners.

Youri Vandervaeren, fractieleider OCMW-raad : “Wij willen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat er in alle openheid en transparantie zal gecommuniceerd worden, zowel naar de bewoners als naar hun familieleden toe. Onze bewoners hebben tenslotte altijd recht op de beste zorgverlening”.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 9 oktober 2018 in Politiek