RSS

Categorie archief: Politiek

Samen voor een veilig en gezinsvriendelijk Hoeilaart!

Het gezin is de hoeksteen van onze samenleving. Als jonge ouders op de lijst van CD&V Hoeilaart gaan wij voor een gezond gezinsbeleid! Wij wensen ouders te ondersteunen in hun ouderschap en ontwikkelingskansen voor kinderen te bevorderen. Wij zijn in Hoeilaart bondgenoot van aile jonge gezinnen. Wij maken volgende voorstellen die wij met uw steun kunnen realiseren:

Kwaliteitsvolle naschoolse opvang

 • Naschoolse opvang wordt momenteel door de scholen zelf georganiseerd.
 • Wij willen dat de gemeente voor beide scholen opvang inricht.
 • Wij willen hierbij aandacht voor zinvolle activiteiten zoals huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, ontspannend spelen, etc.
 • Wij willen dit doen in samenwerking met vrijwilligers en plaatselijke verenigingen.

Een verkeersveiliger Hoeilaart voor iedereen

 • Wij willen meer en een structureel onderhoud van voet- en fietspaden.
 • Wij kiezen voor de aanleg van fietsstraten: in fietsstraten hebben de fietsers absolute voorrang. Auto’s mogen er maximum 30 km/u rijden en mogen de fietsers niet inhalen. Mogelijke fietsstraten zijn: Weemstraat, Guillaume Dekleermaekerstraat en de Charel Coppensstraat.
 • Wij willen dat de belangrijkste kruispunten conflictvrij worden gemaakt.
 • Wij willen veilige fietsoversteekplaatsen aan aile kruispunten.
 • Wij zullen extra sensibiliseringcampagnes opzetten.
 • Wij willen schoolroutekaarten opmaken waarop staat langs welke routes de leerlingen veilig met de fiets naar school kunnen rijden.
 • Wij willen het fietspoolen aanmoedigen, uitbouwen en ondersteunen (www. fietspoolen. be).
 • Wij willen dater altijd rekening wordt gehouden met een vlotte toegankelijkheid bij infrastructuurwerken.

Hoeilaart als een gemeente waar iedereen zijn plaats heeft!

 • toegankelijke gebouwen en speelpleinen voor kinderen met een beperking.
 • een psychotherapeutisch centrum dat afhangt van de gemeentelijke diensten.
 • blijvend inzetten op de opsporing en bestrijding van kinderarmoede.

U kan zorgen dat onze voorstellen gerealiseerd worden. Steun ons door op 14 oktober 2018 uw STEM aan ons toe te vertrouwen.

 

PS: Wil je graag meer weten over ons volledig programma of kennis maken met onze andere kandidaten? Surf naar http://hoeilaart.cdenv.be. Je kana/ onze kandidaten steunen door met de /ichtpen op het bol/etje naast de naam van elke kandidaat te drukken.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 9 oktober 2018 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart vraagt om een volledige transparantie in onderzoek naar mogelijke problemen in woonzorgcentrum “Hof ten Doenberghe”!

CD&V Hoeilaart is geschrokken over het feit dat er momenteel zowel een gerechtelijk onderzoek door het parket werd ingesteld alsook dat er een onderzoek door Zorginspectie wordt gevoerd naar mogelijke problemen in ons woonzorgcentrum.

Wij hopen dat zowel het parket als Zorginspectie hun onderzoek grondig uitvoeren en dat de resultaten hiervan zo vlug als mogelijk beschikbaar zullen gesteld worden zodat, indien nodig, de gepaste maatregelen kunnen genomen worden in het belang van alle residenten van ons woonzorgcentrum.

Onze bewoners van het woonzorgcentrum “Hof ten Doenberghe” hebben recht op de beste zorgen en op een professionele behandeling door alle zorgverleners.

Youri Vandervaeren, fractieleider OCMW-raad : “Wij willen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en dat er in alle openheid en transparantie zal gecommuniceerd worden, zowel naar de bewoners als naar hun familieleden toe. Onze bewoners hebben tenslotte altijd recht op de beste zorgverlening”.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 9 oktober 2018 in Politiek

 

Hoeilaart, dat ben jij! (video)

Dat is mijn motto. Sinds mijn beginjaren in de politiek zoek ik altijd de beste oplossing voor mensen die in Hoeilaart wonen. Ik ben verliefd op mijn gemeente en zet mij ten volle in voor haar inwoners. Ik ga voor niets minder dan jouw welzijn.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 oktober 2018 in Politiek

 

Wie is Youri Vandervaeren?

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 oktober 2018 in Politiek

 

Hoeilaart, dat ben jij!

Dat is mijn motto! Sinds mijn beginjaren in de politiek zoek ik altijd de beste oplossing voor mensen die in Hoeilaart wonen. Ik ben verliefd op mijn gemeente en zet mij ten volle in voor haar inwoners. Ik ga voor niets minder dan jouw welzijn.

Voor jou wil ik:

1) De zwakke weggebruiker een prominentere plaats geven, door

• structureel onderhoud van fiets- en voetpaden,
• in de eerste plaats de meest kritische knelpunten weg te werken,
• de inrichting van fietsstraten en fietsoversteekplaatsen op kruispunten
• de beperking van zwaar verkeer en werfverkeer vlak voor en na de schooluren
• de sensibilisering van kinderen over o.a. de dode hoek

2) Een kwaliteitsvolle en betaalbare gemeentelijke buitenschoolse opvang:

• met een breed, divers, betaalbaar en inclusief opvang- en vrijetijdsaanbod.
• jeugd-, sport-, culturele, creatieve en artistieke activiteiten
• maar ook yoga, relaxatie- en meditatielessen.

3) Oprichting van een dienstencentrum dat via allerlei activiteiten ouderen meer betrekt bij het dagelijkse leven en tegelijk hun zelfstandigheid vergroot. Ze kunnen er terecht voor:

• Uitstappen en sportactiviteiten
• Maaltijden
• Lichaamsverzorging
• Gezelligheid (intergenerationele ontmoetingsplaats)

4) Een nog veiligere gemeente met Buurtpreventie Hoeilaart

Als één van de trekkers en oprichters van de WhatsApp-buurtpreventiegroep en het Buurtinformatienetwerk zal ik mijn steentje blijven bijdragen aan de verlaging van het aantal inbraken.

Politiek curriculum vitae

Sinds 2005 actief in de politiek.
2005 – 2011 Voorzitter JONGCD&V
2009 – 2012 Gemeenteraadslid
2014 – 2018 Fractieleider OCMW-raad

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 september 2018 in Politiek

 

CD&V wil een Hoeilaarts psychotherapeutisch centrum!

Iedereen kent wel iemand uit zijn omgeving die worstelt met levensvragen, die steun nodig heeft, die hulp best kan gebruiken,..

Zowel jongeren als volwassenen kampen soms met problemen die ze niet alleen kunnen oplossen.

Sinds de vechtscheiding van mijn ouders voel ik mij rot. Ik heb een klasgenoot verloren na een wanhoopsdaad. Ik voel mij eenzaam. Mijn partner is depressief. …. “

Enkele voorbeelden van hulpkreten waarop wij als CD&V Hoeilaart ook op gemeentelijk vlak een antwoord willen bieden. Als Hoeilaartse gemeenschap moeten wij investeren in een lokaal psycho-therapeutisch centrum, waar mensen met vragen over opvoedingsproblemen, depressie, alcoholmisbruik, eenzaamheid, school- en gedragsproblemen, rouw,… terecht kunnen.

Youri Vandervaeren, OCMW-raadslid en kandidaat op de CD&V-lijst:  “Nu zijn de hoeilanders voor deze problemen aangewezen op de buurgemeenten waardoor er zeer lange wachttijden zijn vooraleer men de gezochte hulp krijgt”

Een modern en vooruitziend gemeentebeleid moet hier het voortouw in nemen en de verschillende partners bij elkaar brengen, acties ondernemen en afspraken maken.

Voor CD&V is hier een belangrijke rol weggelegd voor een nieuwe en modern OCMW, in samenwerking met het Sociaal Huis en met voldoende financiële en logistieke ondersteuning. We zullen ook onderzoeken of hiervoor een nauwe samenwerking met het psychotherapeutisch centrum van Overijse mogelijk is.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 september 2018 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart wil spoedige oplossing voor VZW Voedselhulp Overijse!

CD&V Hoeilaart wil spoedige oplossing voor VZW Voedselhulp Overijse!

VZW Voedselhulp Overijse is een organisatie met uitsluitend vrijwilligers en verschaft materiële hulp aan arme en noodlijdende personen woonachtig in Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren.

Omdat de nieuwe eigenaar hun huidig gebouw gaat afbreken, zijn zij genoodzaakt om ten laatste op 1 november hun huidige locatie aan de Drogenberg te Overijse te verlaten. Al bijna een jaar zoekt de vzw elders onderdak, maar nog steeds werd er geen alternatief gevonden.

“VZW Voedselhulp Overijse is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke schakel in de Druivenstreek in de hulp van mensen die het minder breed hebben”, aldus CD&V gemeenteraadslid en lijsttrekker Patrick Demaerschalk.

Vandaag de dag doen ongeveer 750 mensen uit de Druivenstreek regelmatig een beroep op VZW Voedselhulp Overijse. Voor eten maar ook voor onder meer kledij en speelgoed. Maar zij dreigen op 1 november in de koude komen te staan.

Patrick Demaerschalk : “Op de laatste gemeenteraad van Hoeilaart heb ik nogmaals aangedrongen bij het gemeentebestuur van Hoeilaart om dringend werk te maken voor een oplossing in dit dossier “.

Hij vraagt dan ook dat Hoeilaart eindelijk initiatief zou nemen naar de andere druivengemeenten toe en stelt voor dat er voor de kostprijs van de huur voor een nieuw onderkomen een tussenkomst met verdeelsleutel wordt toegepast in functie van het aantal inwoners van iedere betrokken gemeente.

CD&V Hoeilaart zal de weg vooruit kiezen voor VZW Voedselhulp Overijse en staat volledig achter hun initiatief. Het dossier zal opnieuw aan bod komen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad van Hoeilaart.

Namens CD&V Hoeilaart,

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, Jan Van Assche, gemeenteraadsleden

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 25 juli 2018 in Politiek