RSS

NERO MTB-toertocht van WTC Hoeilaart was schot in de roos!

sluitingsrit2016-youri vandervaerenVoor het derde jaar op rij organiseerde WTC Hoeilaart de Nero MTB toertocht. De deelnemers konden kiezen uit 28 km, 42 km of 62 km. Niet minder dan 789 sportievelingen waaronder een 100 vrouwen, vonden de weg naar ons ‘Glazen Dorp’ en deze moutainbiketocht, in een paradijselijke omgeving, want dat mag je gerust stellen, het Zoniënwoud in combinatie met de herfstkleuren en het ongelooflijk schitterend weer vormden een uniek en onvergetelijk decor. Niet zonder reden dus dat er zoveel volk kwam opdagen.

Na de rit was het een en al gezelligheid op het terras aan de sporthal, waar de verbruikte calorieën zeer snel en doeltreffend werden aangevuld.

Voor drie pechvogels was deze MTB toertocht wat minder leuk. Een brak zijn schouder, een kneusde zijn ribben en bij een derde werd een ontwrichte pink vastgesteld.

Drie jaar opeeenvolgend veel volk en zomerse temperaturen. Wat kan een organisator zich meer wensen! 1 november 2016 was voor de WTC weer een schot in de roos.

Bron: Hoeilander.be

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 november 2016 in Vrije tijd

 

CD&V Hoeilaart tevreden: asociale milieubelasting eindelijk geschrapt!

groepsfoto youri vandervaeren

Wat CD&V al jaren vraagt, hebben OpenVLD en PRO Hoeilaart eindelijk gedaan: de asociale milieubelasting wordt geschrapt! In 2015 werd deze pestbelasting door de meerderheid nog vastgelegd tot 2018. CD&V heeft altijd gezegd dat deze forfaitaire belasting niets te maken had met het milieu en ook totaal niet strookte met het principe van “de vervuiler betaalt”. CD&V is dan ook blij dat de gezinnen zo 50 Euro kunnen besparen. Met het schrappen van deze belasting wordt voor CD&V één van haar doelstellingen realiteit.

Maar niet alleen door deze milieubelasting werden de hoeilanders zwaarder belast, ook de personenbelasting en de “opcentiemen” werden in het begin van de legislatuur door OpenVLD en PRO Hoeilaart drastisch verhoogd. CD&V vraagt dan ook om deze belastingen terug te brengen naar het peil van voor 2012. De Hoeilanders zijn al zwaar genoeg belast door de verkoop van de waterdienst waardoor iedereen praktisch het dubbele betaalt voor zijn (hoeilaarts!) drinkwater.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 november 2016 in Politiek

 

WIJ-blad zoomt in op project “Leefbaar Hoeilaart”!

CD&V Hoeilaart heeft op 7 oktober de grote lijnen bekend gemaakt van het project “Leefbaar Hoeilaart” waarmee we naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen gaan.

CD&V zal dan ook inzetten op deze 5 pijlers:

  1. Geen stad in ons dorp
  2. Radicaal sociaal
  3. Ruimte voor Onderwijs
  4. Mobiliteit is een prioriteit
  5. Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart

Ontdek er alles over in ons “WIJ-blad” van oktober. Veel leesplezier!

cdv-hoeilaart-wij-blad-oktober-2016-1 cdv-hoeilaart-wij-blad-oktober-2016-2

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 oktober 2016 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart pleit voor lokaal dienstencentrum!

CD&V Hoeilaart is al jaren pleitbezorger van de oprichting van een lokaal dienstencentrum in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt. De oprichting van een dienstencentrum is trouwens één van de speerpunten van ons project “Leefbaar Hoeilaart” voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lokale dienstencentra bieden informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Zo kunt u er terecht met vragen over thuiszorg of kunt u meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies. U kunt er lessen volgen om met de computer te leren werken of een taal te leren,…

Maar daarnaast bieden de lokale dienstencentra ook hulp aan bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Op die manier wil het centrum u helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. U kunt er naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, u kunt er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen, een personenalarmtoestel aanvragen, …

Een lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie. Door het aanbod in het dienstencentrum worden ze aangemoedigd in hun zelfredzaamheid en kunnen ze vaak ook kennis maken met andere vormen van thuiszorg. Die dragen er op hun beurt toe bij dat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen en veel minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten.

Artikel “Samen eten om eenzame bejaarden te helpen”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 oktober 2016 in Politiek

 

Geslaagd WIJ-feest startschot van project “Leefbaar Hoeilaart”!

groepsfoto youri vandervaerenVoor een goed gevulde aula van het Felix Sohiecentrum ging op 7 oktober het eerste WIJ-feest van CD&V Hoeilaart door. Wouter Beke, de nationale voorzitter van CD&V beet de spits af met een toespraak die de sociale rol van CD&V benadrukte. Daarna kwam de stand-up comedian Jens Dendoncker. In een mum van tijd had hij de ganse zaal op zijn hand. Dan was het de beurt aan plaatselijk voorzitter Alain Borreman om het startschot te geven voor de verkiezingen van 2018. Hij gaf de hoofdlijnen weer van het programma waarmee CD&V in 2018 het verschil wil maken. Het project voor 2018 noemt “Leefbaar Hoeilaart”.
Het publiek verhuisde dan naar het cafetaria waar bij een glaasje wijn en een pastabuffet kon genoten worden van het optreden van de Hoeilaartse zangeres Nadine. Prachtige stem, leuk en sfeervol optreden. We zagen in het bomvolle cafetaria alleen maar blije gezichten.

“Leefbaar Hoeilaart” van CD&V voor 2018 steunt op de volgende vijf pijlers:

“Geen stad in ons dorp”

CD&V wil een maximaal behoud van de open ruimten. Het kan niet de bedoeling zijn om Hoeilaart vol te bouwen. CD&V wil dan ook de greep van de bouwpromotoren op Hoeilaart verminderen. Grote verkavelingen moeten niet meer gepromoot worden en kunnen alleen nog onder strikte voorwaarden. CD&V wil eveneens geen opeenstapeling van grote winkelketens in Hoeilaart.
CD&V wil ook een actiever beleid om wonen in Hoeilaart betaalbaar te houden. Ze wil dit o.a. doen door sociaal wonen voor jongeren mogelijk te maken. Ook nieuwe woonvormen, zoals cohousing en kangoeroewonen, moeten gepromoot worden.

“CD&V is radicaal sociaal”

CD&V wil actief aan armoedebestrijding doen.
Zowel de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de kostprijs van de speelpleinen en vooral de waterkostprijs zijn sterk verhoogd. CD&V zal dit opnieuw bekijken en er voor zorgen dat de Hoeilanders meer geld overhouden.
CD&V wil een armoedetoets invoeren. Dit betekent dat er bij elke beslissing van de Gemeenteraad moet getoetst worden of dit invloed zal hebben op de armoede in Hoeilaart. Vereenzaming, vooral bij ouderen, moet actief bestreden worden. Hiervoor vraagt CD&V al lang de oprichting van een dienstencentrum

“Onderwijs is belangrijk”

CD&V vindt belangrijk dat alle Hoeilaartse kinderen ook in Hoeilaart naar een basisschool kunnen gaan. CD&V vindt basisonderwijs in eigen gemeente een recht. Door de toename van de bevolking en door een belangrijk toeloop van kinderen uit naburige gemeenten, komt dit recht onder druk te staan. Daarom wil CD&V actief meewerken aan de uitbreiding van de Hoeilaartse basisscholen. Ze wil ook onderzoeken of een secundaire school in Hoeilaart mogelijk is.
Ander werkpunt is de verkeersveiligheid rond de scholen. CD&V wil er voor zorgen dat de kinderen op een veilige manier, dus ook te voet of met de fiets naar school kunnen. De schoolomgevingen moeten hiervoor radicaal aangepakt worden

“Mobiliteit is een prioriteit”

CD&V wil ijveren voor een goede mobiliteit in Hoeilaart. Dit moet een mix zijn van maatregelen om de doorstroming te verbeteren en initiatieven om mensen te stimuleren zich op een andere manier de verplaatsen.
CD&V wil in de eerste plaats de behoeder zijn van een goed openbaar vervoer. Ze wil vermijden dat door besparingen, reorganisaties, enz… het openbaar vervoer verder wordt beknot.
Het probleem van het sluikverkeer moet regionaal aangepakt worden. Louter Hoeilaartse initiatieven zijn hiervoor onvoldoende. CD&V wil hiervoor met onze buurgemeenten, en vooral met Overijse, samenwerken.
Het behoud van parkeermogelijkheden in het centrum is cruciaal voor de lokale handelaars.

“Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart”

Het gemeenschapsleven is de ziel van Hoeilaart. CD&V wil constant kijken hoe ze de verenigingen kunnen vooruit helpen. Hiervoor gaat CD&V ook de adviesraden opnieuw in ere herstellen en ze ten volle hun taak laten uitoefenen.
Het gemeenschapsleven is ook de motor van de integratie. CD&V wil dit dan ook ten volle ondersteunen.

Het integraal programma kunt u hier terugvinden:
Project “Leefbaar Hoeilaart”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2016 in Geen categorie

 

BIN Hoeilaart, gemeente Hoeilaart en Politiezone Druivenstreek slaan handen in mekaar voor WhatsApp-proefproject in de strijd tegen de inbrakenplaag!

whatsapp-youri vandervaerenHoeilaart kampt al jaren met een heuse inbrakenplaag. De gemeente Hoeilaart en de Politiezone Druivenstreek hebben een aantal initiatieven op poten gezet om deze inbrakenplaag in te dijken. Eén van deze initiatieven behelst het Buurtinformatienetwerk (BIN). BIN Hoeilaart telt vandaag ongeveer 65 leden en komt 2 à 3 maal per jaar samen. De eerste positieve effecten van een parallelle aanpak beginnen zich af te tekenen. De inbraakcijfers van 2015 vertonen een dalende trend!

De BIN-leden, Caroline Teugels, Vincent Philips en Youri Vandervaeren, richtten met de steun van het BIN Hoeilaart begin februari 2016 een schrijven aan de gemeente Hoeilaart om de haalbaarheid tot oprichting van een WhatsApp-proefproject te onderzoeken. Het WhatsApp-project is een initiatief waarbij inwoners, gemeente en politie samenwerken om met WhatsApp informatie uit te wisselen en op die manier woninginbraken tegen te gaan. WhatsApp is een mobiele applicatie die zorgt voor de uitwisseling van berichten via smartphone en kan vergeleken worden met sms-berichten maar beschikt over meer functionaliteiten.

De Politiezone Druivenstreek en de gemeente Hoeilaart zetten nu het licht op groen voor een WhatsApp-proefproject in Hoeilaart! Het BIN Hoeilaart wenst de recent aangestelde Korpschef, Sébastien Verbeke, en zijn team alsook de gemeente van ganser harte te bedanken voor hun vertrouwen en zet vanzelfsprekend graag haar schouders mee onder dit project. Dit proefproject zal normaliter begin 2017 van start gaan.

BIN Hoeilaart wenst u tot slot nog warm te maken voor de actiedag “1 dag niet” die zal doorgaan op vrijdag 28 oktober 2016. De Politiezone Druivenstreek zal op deze dag woningdiefstallen bestrijden en plant trouwens die hele week een aantal acties. Hou hun webstek alvast in het oog (www.politiedruivenstreek.be)!

Namens de initiatiefnemers van het WhatsApp-proefproject en het BIN Hoeilaart,

 

Caroline Teugels, Vincent Philips, Youri Vandervaeren

Link naar persartikels:

Politie en BIN-leden willen dieven vatten via WhatsApp

Hoeilaart zet WhatsApp in tegen inbrakenplaag

Bin-Hoeilaart start als eerste in Vlaams-Brabant een WhatsApp-proefproject

_____________________

BIN Hoeilaart: https://www.facebook.com/BINHoeilaart/https://www.hoeilaart.be/buurtinformatienetwerk-bin

Politiezone Druivenstreek: inschrijven op de elektronische nieuwsbrief: http://www.lokalepolitie.be/5402/info-nieuwsbrief.html

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2016 in Geen categorie

 

Waarom CD&V Hoeilaart mee de kar trekt voor een toegankelijke dienstverlening dicht bij de mensen?

Beste OCMW-Voorzitter,

We hebben uw artikel “Waarom gokkantoren openen en werkwinkels sluiten in de Druivenstreek” met veel aandacht gelezen.
We kunnen volmondig zeggen dat we volledig akkoord gaan met uw analyse. Het is inderdaad spijtig dat veel organisaties de druivenstreek verlaten.
Alleen: wat doen we er aan?
CD&V HoeilaartToen in 2012 de CM (Christelijke Mutualiteit) besloot haar kantoor te sluiten in Hoeilaart, heeft de CD&V als enige politieke partij gereageerd. We hebben gesprekken aangeknoopt met de CM en hebben geprobeerd de beslissing tegen te houden. Dit is niet gelukt, maar we hebben wel een aantal andere zaken uit de brand kunnen slepen.
Waarom bent U toen ook niet tussenbeide gekomen?
Het Vredegerecht in Overijse is nog een goed voorbeeld. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, heeft CD&V Overijse onmiddellijk gereageerd en contact gezocht met de Minister van Justitie. Dat heeft zijn vruchten afgeleverd en CD&V Overijse mag terecht fier zijn dat ze er in geslaagd zijn het Vredegerecht in Overijse te houden.
Is dat tenslotte niet de taak van de politieke partijen: opkomen voor de belangen van de inwoners?
Een laatste voorbeeld: de waterdienst van Hoeilaart was ook een dienst die dicht bij de mensen stond. Nu moet je naar het verre Leuven. Waarom bent U akkoord gegaan om onze waterdienst te verkopen?
Als Schepen of OCMW Voorzitter kan je nog meer gewicht in de schaal leggen om organisaties over te halen actief te blijven in onze Gemeente. Waarop wachten jullie? CD&V zal U steunen waar het kan.
Tenslotte nog dit: een deel van uw titel is ook “waarom gokkantoren openen?” Het antwoord daarop mag ook wel eens gegeven worden: omdat de Burgemeester (en dus ook het Schepencollege) hierover een positief advies heeft gegeven!

Met de beste Groeten,

De CD&V Mandatarissen: Alain Borreman, Wim Laureys, Jan Van Assche, Patrick Demaerschalck, Youri Vandervaeren, Marie-Paule Bockstal.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 januari 2016 in Politiek