RSS

CD&V wil een Hoeilaarts psychotherapeutisch centrum!

Iedereen kent wel iemand uit zijn omgeving die worstelt met levensvragen, die steun nodig heeft, die hulp best kan gebruiken,..

Zowel jongeren als volwassenen kampen soms met problemen die ze niet alleen kunnen oplossen.

Sinds de vechtscheiding van mijn ouders voel ik mij rot. Ik heb een klasgenoot verloren na een wanhoopsdaad. Ik voel mij eenzaam. Mijn partner is depressief. …. “

Enkele voorbeelden van hulpkreten waarop wij als CD&V Hoeilaart ook op gemeentelijk vlak een antwoord willen bieden. Als Hoeilaartse gemeenschap moeten wij investeren in een lokaal psycho-therapeutisch centrum, waar mensen met vragen over opvoedingsproblemen, depressie, alcoholmisbruik, eenzaamheid, school- en gedragsproblemen, rouw,… terecht kunnen.

Youri Vandervaeren, OCMW-raadslid en kandidaat op de CD&V-lijst:  “Nu zijn de hoeilanders voor deze problemen aangewezen op de buurgemeenten waardoor er zeer lange wachttijden zijn vooraleer men de gezochte hulp krijgt”

Een modern en vooruitziend gemeentebeleid moet hier het voortouw in nemen en de verschillende partners bij elkaar brengen, acties ondernemen en afspraken maken.

Voor CD&V is hier een belangrijke rol weggelegd voor een nieuwe en modern OCMW, in samenwerking met het Sociaal Huis en met voldoende financiële en logistieke ondersteuning. We zullen ook onderzoeken of hiervoor een nauwe samenwerking met het psychotherapeutisch centrum van Overijse mogelijk is.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 september 2018 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart wil spoedige oplossing voor VZW Voedselhulp Overijse!

CD&V Hoeilaart wil spoedige oplossing voor VZW Voedselhulp Overijse!

VZW Voedselhulp Overijse is een organisatie met uitsluitend vrijwilligers en verschaft materiële hulp aan arme en noodlijdende personen woonachtig in Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Tervuren.

Omdat de nieuwe eigenaar hun huidig gebouw gaat afbreken, zijn zij genoodzaakt om ten laatste op 1 november hun huidige locatie aan de Drogenberg te Overijse te verlaten. Al bijna een jaar zoekt de vzw elders onderdak, maar nog steeds werd er geen alternatief gevonden.

“VZW Voedselhulp Overijse is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke schakel in de Druivenstreek in de hulp van mensen die het minder breed hebben”, aldus CD&V gemeenteraadslid en lijsttrekker Patrick Demaerschalk.

Vandaag de dag doen ongeveer 750 mensen uit de Druivenstreek regelmatig een beroep op VZW Voedselhulp Overijse. Voor eten maar ook voor onder meer kledij en speelgoed. Maar zij dreigen op 1 november in de koude komen te staan.

Patrick Demaerschalk : “Op de laatste gemeenteraad van Hoeilaart heb ik nogmaals aangedrongen bij het gemeentebestuur van Hoeilaart om dringend werk te maken voor een oplossing in dit dossier “.

Hij vraagt dan ook dat Hoeilaart eindelijk initiatief zou nemen naar de andere druivengemeenten toe en stelt voor dat er voor de kostprijs van de huur voor een nieuw onderkomen een tussenkomst met verdeelsleutel wordt toegepast in functie van het aantal inwoners van iedere betrokken gemeente.

CD&V Hoeilaart zal de weg vooruit kiezen voor VZW Voedselhulp Overijse en staat volledig achter hun initiatief. Het dossier zal opnieuw aan bod komen tijdens de eerstvolgende gemeenteraad van Hoeilaart.

Namens CD&V Hoeilaart,

Patrick Demaerschalk, Alain Borreman, Wim Laureys, Jan Van Assche, gemeenteraadsleden

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 25 juli 2018 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart kiest voluit voor de weg vooruit!

CD&V Hoeilaart kiest voluit voor de weg vooruit!

CD&V Hoeilaart maakt zijn kandidatenlijst bekend. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester is – zoals eerder bekend gemaakt – Patrick Demaerschalk. Hij trekt naar de verkiezingen met een jonge frisse ploeg, aangevuld met ervaren rotten.

Patrick: “Onze lijst wordt een mix van mensen met ervaring en jeugdig enthousiasme, van mensen die sterk geëngageerd zijn binnen de Hoeilaartse gemeenschap en ook jongeren die geen uitdaging uit de weg gaan. CD&V Hoeilaart wil met deze lijst een krachtig signaal geven dat we samen volop vooruit willen met Hoeilaart.”

Julie Bollue staat op de 2e plaats en trekt mee aan de kar: “Met #teamhoeilaart staan we open voor nieuwe inzichten door te luisteren naar de ideeën van inwoners en we willen verenigingen, buurt- en wijkwerkingen volop ondersteunen.”

“Als lijstduwer zet ik met veel goesting mijn schouders onder de verdere toekomst van onze mooie gemeente”, vult Wim Laureys aan. Samen met Jan Van Assche kent hij het reilen en zeilen van de Hoeilaartse politiek zeer goed en met die gebundelde ervaring willen zij deze ploeg volop ondersteunen. “We willen een combinatie maken van ervaring en vernieuwing. We geven nieuwkomers dan ook volop een kans.”

 1. Patrick Demaerschalk
 2. Julie Bollue
 3. Alain Borreman
 4. YOURI VANDERVAEREN
 5. Marie-Paule Bockstal
 6. Bram Coppens
 7. Veerle Vandersype
 8. Christophe van der Haert
 9. Carmen De Rudder
 10. Bernard Wery
 11. Ingrid Bergiers
 12. Jo Portois
 13. Lorre Platton
 14. Paul Vanloo
 15. Shania De Vits
 16. Reinhilde Decroix
 17. Karine Vanderoy
 18. Gerard Krol
 19. Myriam Van Voorhuyzen
 20. Jan Van Assche
 21. Wim Laureys

Ontdek onze mensen op https://www.cdenv.be/afdeling/hoeilaart/wie-is-wie/mensen/.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 mei 2018 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart trapt nieuw schooljaar met succesvolle fietshappening af!

Met een grote groep heeft CD&V Hoeilaart zondag de “Ronde van Hoeilaart” gereden. De bedoeling was om na te gaan welke mate er infrastructuur is om in Hoeilaart veilig te fietsen.  We hebben langs de grote toegangswegen gefietst en onderweg gekeken wat er allemaal kan verbeterd worden om het fietsen in Hoeilaart aangenamer en vooral veiliger te maken. Van al onze bemerkingen zullen we een rapport maken dat als handleiding kan dienen voor het gemeentebestuur. We willen dat hierdoor meer mensen gestimuleerd worden om in Hoeilaart de fiets te nemen ipv de auto. We willen ook de fietswegen die door onze scholieren zouden kunnen gevolgd worden veiliger maken. We hebben ook met aandacht de rapporten van de fietsersbond Druivenstreek gelezen en danken ze voor al het werk dat ze al gerealiseerd hebben.

Dit zijn de grote lijnen van onze bevindingen:

Verbetering infrastructuur:

 • veel fietsstroken zijn aan vernieuwing toe
 • er zijn op een aantal grote invalswegen, en ook op het pas vernieuwde gemeenteplein,  geen fietsstroken of fietspaden
 • sommige fietspaden, en vooral het fietspad naar Groenendaal via de Kasteelstraat  zijn niet in orde. Er is o.a nood aan regelmatig groenonderhoud en putten en ouderdomsschade moeten hersteld worden
 • praktisch op alle kruispunten ontbreken er fietsoversteekplaatsen!
 •  er zouden veilige fietsstallingen moeten komen in het centrum en aan de haltes van het openbaar vervoer.

CD&V wil ook starten met de aanleg van Fietsstraten. In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en maximum 30 kilometer per uur rijden.

CD&V stelt voor om de Weemstraat als eerste om te vormen naar een echte fietsstraat. Fietsers die van de wijk Sloesveld ,Ten Trappen of Bakenbos komen, kunnen dan via de Weemstraat op een veilige manier de scholen of het centrum bereiken.

Het CD&V Team

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 4 september 2017 in Politiek

 

Neem deel aan de “Ronde van Hoeilaart” met de fiets!

Op zondag 3 september organiseert CD&V Hoeilaart de “Ronde van Hoeilaart”. We nodigen iedereen uit om samen met ons, liefst in fietsveilige uitrusting, Hoeilaart te verkennen per fiets. De bedoeling is om na te gaan in welke mate er infrastructuur is om in Hoeilaart veilig te fietsen. Hiervoor zullen we fietsen langs de grote toegangswegen en onderweg kijken wat er allemaal kan verbeterd worden om het fietsen in Hoeilaart aangenamer en vooral veiliger te maken. Van al onze bemerkingen zullen we dan een rapport maken dat als handleiding kan dienen voor het gemeentebestuur. We willen dat hierdoor meer mensen gestimuleerd worden om in Hoeilaart de fiets te nemen i.p.v. de auto. We willen ook de fietswegen die door onze scholieren zouden kunnen gevolgd worden veiliger maken. Kinderen die willen meefietsen zijn dan uiteraard meer dan welkom.

We spreken af om 14u aan het GCFelix Sohie. Achteraf trakteren we iedereen in het cafetaria op lekkere pannenkoeken. Ben je geen fervente fietsen maar wil je ons wel steunen, dan nodigen we u uit om vanaf 15u in het cafetaria van het GC Felix Sohie met ons al smullend na te praten over deze actie.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart/
Twitter: @cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 18 augustus 2017 in Geen categorie

 

Buurtinformatienetwerk en WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart wensen u een prettige en veilige vakantie toe!

De zomerperiode is een tijd waarin veel mensen op vakantie gaan of er een dagje op uit trekken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan omdat ze weten dat bewoners niet thuis zijn. Het Buurtinformatienetwerk (BIN) en de WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart geven u graag enkele tips mee om een inbraak te voorkomen.

Bel bij een verdachte situatie direct de politie via het nummer 101. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te vatten. Wenst u mee een oogje in het zeil te houden, dan kunt u zich via de onderstaande pagina inschrijven voor de WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart en/of het Buurtinformatienetwerk Hoeilaart: https://www.hoeilaart.be/inschrijving-whatsapp-buurtpreventiegroep

Het BIN en de WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart geven u nog graag deze tips mee:

 • Wees discreet en trek niet de aandacht van potentiële inbrekers door tegen iedereen te vertellen dat u op reis vertrekt of door een briefje op deur of raam te plakken voor de bakker of melkboer die aan huis levert.
 • Wees ook uiterst voorzichtig met wat u op Facebook, Twitter of andere sociale netwerksites schrijft: dieven lezen ook mee.
 • Vergeet uw ramen en deuren niet af te sluiten.
 • Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven door b.v. de post weg te halen, de planten water te geven, de rolluiken of gordijnen te openen of te sluiten.
 • Laat ook geen ladders of gereedschap in de tuin slingeren.
 • Bewaar waardevolle voorwerpen in een kluis en wanneer dat niet kan, noteer dan de serienummers en verberg ze op een niet voor de hand liggende plaats.
 • Vraag gratis vakantietoezicht aan. Wie vakantietoezicht aanvraagt, minstens een week voor vertrek, mag er zeker van zijn dat de politie tijdens de dagelijkse patrouilles extra aandacht zal hebben voor zijn of haar woning. Het volstaat om een aanvraagformulier in te vullen via de website van de Politiezone Druivenstreek (http://www.lokalepolitie.be/sites/5402/images/stories/eloket/aanvraag_vakantietoezicht20141229.doc)

Tot slot wensen we nog de aandacht te vestigen op de App 112, een handige applicatie op je smartphone. De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België. Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Meer informatie kunt u terugvinden op https://www.sos112.be

Het BIN en de WhatsApp-buurtpreventiegroep Hoeilaart is een nauw samenwerkingsverband tussen inwoners, de Politiezone Druivenstreek en de gemeente Hoeilaart.

“Like” onze Facebookpagina! https://www.facebook.com/BINHoeilaart/

Namens de trekkersgroep en alle leden,

Gilberte Marchand, Frank Eggerickx, Jean-Pierre Maeyens, Christophe Philips, Vincent Philips, Youri Vandervaeren

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 13 juli 2017 in Vrije tijd

 

Alleen maar blije gezichten op de gezinsdag in Plopsaland!

CD&V Hoeilaart trok op zaterdag 10 juni met een bus vol enthousiaste ouders en kinderen naar de gezinsdag van Plopsaland. Klokslag 8u vertrokken we naar de Panne alwaar we verwelkomd werden door verschillende CD&V-ministers. Eens het park binnen kon de pret echt beginnen. De toespraak van de nationaal Voorzitter, Wouter Beke, gevolgd door een optreden van Ghost Rockers, zorgde voor nog meer sfeer. Het werd voor alle meegereisde Hoeilanders een dag vol fijne herinneringen!

Deze gezinsdag stelde het belang van het gezin centraal. Het gezin vormt een belangrijke hoeksteen van onze maatschappij. En dan gaat het niet enkel om het traditionele gezin, maar om het gezin in al zijn vormen. Of het nu gaat om een éénoudergezin, twee mama’s, een nieuw samengesteld gezin of twee mensen die samenleven: wat ze gemeen hebben is het engagement om voor elkaar en hun kinderen te zorgen. Het is dit engagement dat CD&V wil ondersteunen door volop de kaart van het gezin te trekken.

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 juni 2017 in Politiek