RSS

CD&V Hoeilaart tevreden: asociale milieubelasting eindelijk geschrapt!

groepsfoto youri vandervaeren

Wat CD&V al jaren vraagt, hebben OpenVLD en PRO Hoeilaart eindelijk gedaan: de asociale milieubelasting wordt geschrapt! In 2015 werd deze pestbelasting door de meerderheid nog vastgelegd tot 2018. CD&V heeft altijd gezegd dat deze forfaitaire belasting niets te maken had met het milieu en ook totaal niet strookte met het principe van “de vervuiler betaalt”. CD&V is dan ook blij dat de gezinnen zo 50 Euro kunnen besparen. Met het schrappen van deze belasting wordt voor CD&V één van haar doelstellingen realiteit.

Maar niet alleen door deze milieubelasting werden de hoeilanders zwaarder belast, ook de personenbelasting en de “opcentiemen” werden in het begin van de legislatuur door OpenVLD en PRO Hoeilaart drastisch verhoogd. CD&V vraagt dan ook om deze belastingen terug te brengen naar het peil van voor 2012. De Hoeilanders zijn al zwaar genoeg belast door de verkoop van de waterdienst waardoor iedereen praktisch het dubbele betaalt voor zijn (hoeilaarts!) drinkwater.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 3 november 2016 in Politiek

 

WIJ-blad zoomt in op project “Leefbaar Hoeilaart”!

CD&V Hoeilaart heeft op 7 oktober de grote lijnen bekend gemaakt van het project “Leefbaar Hoeilaart” waarmee we naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zullen gaan.

CD&V zal dan ook inzetten op deze 5 pijlers:

 1. Geen stad in ons dorp
 2. Radicaal sociaal
 3. Ruimte voor Onderwijs
 4. Mobiliteit is een prioriteit
 5. Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart

Ontdek er alles over in ons “WIJ-blad” van oktober. Veel leesplezier!

cdv-hoeilaart-wij-blad-oktober-2016-1 cdv-hoeilaart-wij-blad-oktober-2016-2

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 oktober 2016 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart pleit voor lokaal dienstencentrum!

CD&V Hoeilaart is al jaren pleitbezorger van de oprichting van een lokaal dienstencentrum in de strijd tegen de mogelijke vereenzaming van ouderen in de buurt. De oprichting van een dienstencentrum is trouwens één van de speerpunten van ons project “Leefbaar Hoeilaart” voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Lokale dienstencentra bieden informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan. Die activiteiten zijn specifiek bedoeld om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de deelnemers te versterken. Zo kunt u er terecht met vragen over thuiszorg of kunt u meedoen aan allerlei hobbyactiviteiten zoals yoga- of knutselsessies. U kunt er lessen volgen om met de computer te leren werken of een taal te leren,…

Maar daarnaast bieden de lokale dienstencentra ook hulp aan bij activiteiten uit het dagelijkse leven. Op die manier wil het centrum u helpen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. U kunt er naar de kapper gaan, hulp krijgen bij het wassen, voetverzorging krijgen en andere hygiënische zorgen, u kunt er warm eten, hulp krijgen bij het boodschappen doen, buurthulp en vervoer krijgen, een personenalarmtoestel aanvragen, …

Een lokaal dienstencentrum richt zich in het bijzonder tot personen in een beginnende zorgsituatie. Door het aanbod in het dienstencentrum worden ze aangemoedigd in hun zelfredzaamheid en kunnen ze vaak ook kennis maken met andere vormen van thuiszorg. Die dragen er op hun beurt toe bij dat deze mensen langer thuis kunnen blijven wonen en veel minder snel de stap naar residentiële zorg moeten zetten.

Artikel “Samen eten om eenzame bejaarden te helpen”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 21 oktober 2016 in Politiek

 

Geslaagd WIJ-feest startschot van project “Leefbaar Hoeilaart”!

groepsfoto youri vandervaerenVoor een goed gevulde aula van het Felix Sohiecentrum ging op 7 oktober het eerste WIJ-feest van CD&V Hoeilaart door. Wouter Beke, de nationale voorzitter van CD&V beet de spits af met een toespraak die de sociale rol van CD&V benadrukte. Daarna kwam de stand-up comedian Jens Dendoncker. In een mum van tijd had hij de ganse zaal op zijn hand. Dan was het de beurt aan plaatselijk voorzitter Alain Borreman om het startschot te geven voor de verkiezingen van 2018. Hij gaf de hoofdlijnen weer van het programma waarmee CD&V in 2018 het verschil wil maken. Het project voor 2018 noemt “Leefbaar Hoeilaart”.
Het publiek verhuisde dan naar het cafetaria waar bij een glaasje wijn en een pastabuffet kon genoten worden van het optreden van de Hoeilaartse zangeres Nadine. Prachtige stem, leuk en sfeervol optreden. We zagen in het bomvolle cafetaria alleen maar blije gezichten.

“Leefbaar Hoeilaart” van CD&V voor 2018 steunt op de volgende vijf pijlers:

“Geen stad in ons dorp”

CD&V wil een maximaal behoud van de open ruimten. Het kan niet de bedoeling zijn om Hoeilaart vol te bouwen. CD&V wil dan ook de greep van de bouwpromotoren op Hoeilaart verminderen. Grote verkavelingen moeten niet meer gepromoot worden en kunnen alleen nog onder strikte voorwaarden. CD&V wil eveneens geen opeenstapeling van grote winkelketens in Hoeilaart.
CD&V wil ook een actiever beleid om wonen in Hoeilaart betaalbaar te houden. Ze wil dit o.a. doen door sociaal wonen voor jongeren mogelijk te maken. Ook nieuwe woonvormen, zoals cohousing en kangoeroewonen, moeten gepromoot worden.

“CD&V is radicaal sociaal”

CD&V wil actief aan armoedebestrijding doen.
Zowel de personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de kostprijs van de speelpleinen en vooral de waterkostprijs zijn sterk verhoogd. CD&V zal dit opnieuw bekijken en er voor zorgen dat de Hoeilanders meer geld overhouden.
CD&V wil een armoedetoets invoeren. Dit betekent dat er bij elke beslissing van de Gemeenteraad moet getoetst worden of dit invloed zal hebben op de armoede in Hoeilaart. Vereenzaming, vooral bij ouderen, moet actief bestreden worden. Hiervoor vraagt CD&V al lang de oprichting van een dienstencentrum

“Onderwijs is belangrijk”

CD&V vindt belangrijk dat alle Hoeilaartse kinderen ook in Hoeilaart naar een basisschool kunnen gaan. CD&V vindt basisonderwijs in eigen gemeente een recht. Door de toename van de bevolking en door een belangrijk toeloop van kinderen uit naburige gemeenten, komt dit recht onder druk te staan. Daarom wil CD&V actief meewerken aan de uitbreiding van de Hoeilaartse basisscholen. Ze wil ook onderzoeken of een secundaire school in Hoeilaart mogelijk is.
Ander werkpunt is de verkeersveiligheid rond de scholen. CD&V wil er voor zorgen dat de kinderen op een veilige manier, dus ook te voet of met de fiets naar school kunnen. De schoolomgevingen moeten hiervoor radicaal aangepakt worden

“Mobiliteit is een prioriteit”

CD&V wil ijveren voor een goede mobiliteit in Hoeilaart. Dit moet een mix zijn van maatregelen om de doorstroming te verbeteren en initiatieven om mensen te stimuleren zich op een andere manier de verplaatsen.
CD&V wil in de eerste plaats de behoeder zijn van een goed openbaar vervoer. Ze wil vermijden dat door besparingen, reorganisaties, enz… het openbaar vervoer verder wordt beknot.
Het probleem van het sluikverkeer moet regionaal aangepakt worden. Louter Hoeilaartse initiatieven zijn hiervoor onvoldoende. CD&V wil hiervoor met onze buurgemeenten, en vooral met Overijse, samenwerken.
Het behoud van parkeermogelijkheden in het centrum is cruciaal voor de lokale handelaars.

“Het gemeenschapsleven is het hart van Hoeilaart”

Het gemeenschapsleven is de ziel van Hoeilaart. CD&V wil constant kijken hoe ze de verenigingen kunnen vooruit helpen. Hiervoor gaat CD&V ook de adviesraden opnieuw in ere herstellen en ze ten volle hun taak laten uitoefenen.
Het gemeenschapsleven is ook de motor van de integratie. CD&V wil dit dan ook ten volle ondersteunen.

Het integraal programma kunt u hier terugvinden:
Project “Leefbaar Hoeilaart”

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2016 in Geen categorie

 

BIN Hoeilaart, gemeente Hoeilaart en Politiezone Druivenstreek slaan handen in mekaar voor WhatsApp-proefproject in de strijd tegen de inbrakenplaag!

whatsapp-youri vandervaerenHoeilaart kampt al jaren met een heuse inbrakenplaag. De gemeente Hoeilaart en de Politiezone Druivenstreek hebben een aantal initiatieven op poten gezet om deze inbrakenplaag in te dijken. Eén van deze initiatieven behelst het Buurtinformatienetwerk (BIN). BIN Hoeilaart telt vandaag ongeveer 65 leden en komt 2 à 3 maal per jaar samen. De eerste positieve effecten van een parallelle aanpak beginnen zich af te tekenen. De inbraakcijfers van 2015 vertonen een dalende trend!

De BIN-leden, Caroline Teugels, Vincent Philips en Youri Vandervaeren, richtten met de steun van het BIN Hoeilaart begin februari 2016 een schrijven aan de gemeente Hoeilaart om de haalbaarheid tot oprichting van een WhatsApp-proefproject te onderzoeken. Het WhatsApp-project is een initiatief waarbij inwoners, gemeente en politie samenwerken om met WhatsApp informatie uit te wisselen en op die manier woninginbraken tegen te gaan. WhatsApp is een mobiele applicatie die zorgt voor de uitwisseling van berichten via smartphone en kan vergeleken worden met sms-berichten maar beschikt over meer functionaliteiten.

De Politiezone Druivenstreek en de gemeente Hoeilaart zetten nu het licht op groen voor een WhatsApp-proefproject in Hoeilaart! Het BIN Hoeilaart wenst de recent aangestelde Korpschef, Sébastien Verbeke, en zijn team alsook de gemeente van ganser harte te bedanken voor hun vertrouwen en zet vanzelfsprekend graag haar schouders mee onder dit project. Dit proefproject zal normaliter begin 2017 van start gaan.

BIN Hoeilaart wenst u tot slot nog warm te maken voor de actiedag “1 dag niet” die zal doorgaan op vrijdag 28 oktober 2016. De Politiezone Druivenstreek zal op deze dag woningdiefstallen bestrijden en plant trouwens die hele week een aantal acties. Hou hun webstek alvast in het oog (www.politiedruivenstreek.be)!

Namens de initiatiefnemers van het WhatsApp-proefproject en het BIN Hoeilaart,

 

Caroline Teugels, Vincent Philips, Youri Vandervaeren

Link naar persartikels:

Politie en BIN-leden willen dieven vatten via WhatsApp

Hoeilaart zet WhatsApp in tegen inbrakenplaag

Bin-Hoeilaart start als eerste in Vlaams-Brabant een WhatsApp-proefproject

_____________________

BIN Hoeilaart: https://www.facebook.com/BINHoeilaart/https://www.hoeilaart.be/buurtinformatienetwerk-bin

Politiezone Druivenstreek: inschrijven op de elektronische nieuwsbrief: http://www.lokalepolitie.be/5402/info-nieuwsbrief.html

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 11 oktober 2016 in Geen categorie

 

Waarom CD&V Hoeilaart mee de kar trekt voor een toegankelijke dienstverlening dicht bij de mensen?

Beste OCMW-Voorzitter,

We hebben uw artikel “Waarom gokkantoren openen en werkwinkels sluiten in de Druivenstreek” met veel aandacht gelezen.
We kunnen volmondig zeggen dat we volledig akkoord gaan met uw analyse. Het is inderdaad spijtig dat veel organisaties de druivenstreek verlaten.
Alleen: wat doen we er aan?
CD&V HoeilaartToen in 2012 de CM (Christelijke Mutualiteit) besloot haar kantoor te sluiten in Hoeilaart, heeft de CD&V als enige politieke partij gereageerd. We hebben gesprekken aangeknoopt met de CM en hebben geprobeerd de beslissing tegen te houden. Dit is niet gelukt, maar we hebben wel een aantal andere zaken uit de brand kunnen slepen.
Waarom bent U toen ook niet tussenbeide gekomen?
Het Vredegerecht in Overijse is nog een goed voorbeeld. In plaats van bij de pakken te blijven zitten, heeft CD&V Overijse onmiddellijk gereageerd en contact gezocht met de Minister van Justitie. Dat heeft zijn vruchten afgeleverd en CD&V Overijse mag terecht fier zijn dat ze er in geslaagd zijn het Vredegerecht in Overijse te houden.
Is dat tenslotte niet de taak van de politieke partijen: opkomen voor de belangen van de inwoners?
Een laatste voorbeeld: de waterdienst van Hoeilaart was ook een dienst die dicht bij de mensen stond. Nu moet je naar het verre Leuven. Waarom bent U akkoord gegaan om onze waterdienst te verkopen?
Als Schepen of OCMW Voorzitter kan je nog meer gewicht in de schaal leggen om organisaties over te halen actief te blijven in onze Gemeente. Waarop wachten jullie? CD&V zal U steunen waar het kan.
Tenslotte nog dit: een deel van uw titel is ook “waarom gokkantoren openen?” Het antwoord daarop mag ook wel eens gegeven worden: omdat de Burgemeester (en dus ook het Schepencollege) hierover een positief advies heeft gegeven!

Met de beste Groeten,

De CD&V Mandatarissen: Alain Borreman, Wim Laureys, Jan Van Assche, Patrick Demaerschalck, Youri Vandervaeren, Marie-Paule Bockstal.

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 januari 2016 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart neemt financiële situatie WZC Hof ten Doenberghe onder de loep.

WZC Hof ten DoenbergheDe CD&V en N-VA fractie hebben met de nodige aandacht het onlangs gepubliceerd rapport “Financiering van de residentiële ouderenzorg: het perspectief van de voorzieningen.” gelezen. In deze studie wordt de financiering van de ouderenzorgsector in Vlaanderen geanalyseerd, in het bijzonder de financiële leefbaarheid van de woonzorgcentra anno 2012.

Het verlies in het woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe per dag en per bed, gebaseerd op de recent ingevoerde BBC-boekhouding, lijkt op het eerste zicht beperkt maar in werkelijkheid geven deze cijfers een vertekend beeld! Enerzijds worden deze cijfers immers vergeleken met cijfers uit de NOB-boekhouding (nieuwe OCMW-boekhouding) uit 2012 die op een volledige andere leest is geschoeid dan de boekhouding van de beleids- en beheerscyclus (BBC). Het huidige verlies van 1,2 euro per dag en per bed wordt dus vergeleken met cijfers uit 2012. Anderzijds wordt het “beperkte verlies” daarenboven gecompenseerd door o.a. een aanzienlijke stijging van de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW die tussen 2012 en 2019 zal verdubbelen. Als we de voorziene gemeentelijke bijdrage van 2019 vergelijken met de bijdrage in 2006 onder CD&V/Pro Hoeilaart bestuur dan spreken we zelfs over een stijging van bijna 100%! Hield het verlies wel rekening met de rentelasten van de leningen, de afschrijving van de gebouwen, de loonkosten van de directie, etc.?

De dagprijs in ons woonzorgcentrum ligt vandaag de dag ongeveer 20% hoger dan de gemiddelde dagprijs in een rusthuis beheerd door het OCMW. Dit levert ons rusthuis 332.150 euro aan extra inkomsten op jaarbasis op. Ondanks deze extra inkomsten en sterkere financiële inspanningen van de gemeente waarin de Hoeilaartse bevolking onrechtstreeks haar steentje bijdraagt slaagt het woonzorgcentrum er vooralsnog niet in om rendabel te zijn. Een te grote kloof (+/- 30%) tussen het aantal erkende RVT-bedden en het aantal zwaar zorgbehoevenden in ons rusthuis ligt hier mede aan de basis. De opvang van zwaar zorgbehoevenden mag dan misschien wel terecht een prioriteit zijn, belangrijk is dat de erkenning van RVT-bedden grotendeels parallel loopt, licht Youri Vandervaeren, OCMW-fractieleider voor CD&V Hoeilaart toe.

De CD&V en N-VA fractie zijn voorstander van een performanter beleid waarbij structurele en efficiënte maatregelen het woonzorgcentrum financieel gezonder kunnen maken. Laten we alvast werk maken van meer erkende RVT-bedden en een performanter (personeels)beleid!

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden voor CD&V Hoeilaart

Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 januari 2016 in Politiek

 

Zal het OCMW Hoeilaart opteren voor een performanter (personeels)beleid?

CD&V Hoeilaart spoort OCMW tot performanter beleid aan!

performanter_beleid

Het jaarverslag 2014 en de meerjarenplanning 2016-2019 werden op de afgelopen OCMW-raden goedgekeurd. CD&V Hoeilaart kwam tot de conclusie dat een performanter (personeels)beleid aangewezen is!

Het OCMW Hoeilaart zette in 2014 verder in op een versterkte samenwerking met de gemeente. In het jaarverslag staat ook te lezen dat het OCMW een stabiele werkgever in 2014 is gebleken. Het dynamisch seniorenteam startte einde oktober 2014 een succesvol nieuw initiatief op: “Met het Seniorenteam aan tafel”. De meerjarenplanning 2016-2019 legt een aantal accenten voor de komende jaren. Zo verkiest het OCMW om de thuiszorg verder te blijven ontwikkelen met een geïntegreerde poetsdienst alsook om de werking van het dagverzorgingscentrum verder te verfijnen. Het OCMW wenst eveneens de sociale dienst verder uit te bouwen.

Het jaarverslag 2014 legde helaas ook een aantal pijnpunten bloot. CD&V Hoeilaart kan zich niet van de indruk ontdoen dat de werkdruk bij het sterk gewaardeerd personeel zienderogen toeneemt. Wij schuiven de drie voornaamste redenen hiervoor naar voren:

toename werkdruk

Bovenvermelde beleidsmaatregelen riskeren het OCMW-personeel te sterk onder druk te zetten met alle gevolgen van dien. CD&V Hoeilaart vindt het daarom uiterst belangrijk dat we als OCMW blijvend aandacht hebben voor;

pesoneelstevredenheid_werkdruk

Wij pleiten dan ook voor de structurele aanpak van de werkdruk o.a. door jaarlijkse functioneringsgesprekken en zeer regelmatig werkoverleg. Beide spelen een grote rol bij het signaleren, bespreekbaar maken, analyseren en aanpakken van werkdruk en werkstress. Vanuit deze gesprekken kan eventueel een actieplan opgesteld worden dat dient te leiden tot een betere beheersing van de werkdruk en tot de verdere optimalisatie van de personeelstevredenheid. Ook een efficiëntere werkverdeling door bepaalde disciplines over de afdelingen heen te laten werken kan soelaas bieden.

Naar een integraal ziekteverzuimbeleid?

Het OCMW kampt spijtig genoeg al jaren met langdurig ziekteverzuim. Ondanks een minieme daling in 2014, dienen we vast te stellen dat er nog heel wat inspanningen dienen geleverd te worden om het percentage van het gemiddeld ziekteverzuim van een OCMW te halen (6,30%). De actieplannen rond ziekteverzuim leggen voornamelijk de klemtoon op het curatieve aspect.

“Investeren in een integraal ziekteverzuimbeleid (preventief, curatief) waarbij de specifieke verzuimoorzaken voldoende gekend zijn, zal, mijns inziens, nog meer zijn vruchten afwerpen”, aldus Youri Vandervaeren, fractieleider in de OCMW-raad voor CD&V Hoeilaart.

ziekteverzuim

(twee)Jaarlijks voortgangsrapport als toetssteen van het beleid?

CD&V Hoeilaart concludeerde uit het meerjarenplan 2016-2019 dat er na 3 jaar beleid nog steeds geen tussentijdse rapportering van de actieplannen werd uitgevoerd! Het lijkt ons dan ook aangewezen om vanaf heden minimaal 2-jaarlijks een voortgangsrapport op te stellen met een stand van zaken van de uitvoering van de beleidsovereenkomst en met een evaluatie van de in het meerjarenplan opgenomen doelstellingen teneinde efficiënt en effectief te werken. Dit alles met het oog op een performantere organisatie waarbij een maximale afstemming tussen het OCMW en de beoogde doelstellingen wenselijk is.

Wij achten het opportuun om bijgestuurde en/of nieuwe acties aan dit jaarverslag en deze meerjarenplanning te koppelen om de kwaliteit van dienstverlening en de personeelstevredenheid naar een hoger niveau te kunnen tillen.

CD&V Hoeilaart wenst tot slot alle personeelsleden te bedanken voor hun dagelijkse tomeloze inzet die sterk geapprecieerd wordt door onze cliënten en familieleden!

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren, OCMW-raadsleden voor CD&V Hoeilaart
E-mail: youri.vandervaeren@gmail.com – Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/cdenvhoeilaart

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 9 december 2015 in Politiek

 

Mieke Van Hecke, ere-directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, te gast in Hoeilaart!

September betekent de start van een nieuw schooljaar. Tijd om alle huidige uitdagingen en knelpunten in het Vlaams onderwijs op een rijtje te zetten. Dit zal gebeuren door niemand minder dan Mieke Van Hecke, ere-directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Mieke Van Hecke is afkomstig van Gent waar ze doctoreerde in de rechten. Naast universiteitsassistente en advocate was ze ook actief in de politiek. Van 1994 tot 2004 was Mieke Van Hecke Vlaams Volksvertegenwoordiger voor CD&V. In juli 2004 werd ze directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs. Op dit moment is ze voorzitter van het Vlaams Vredesinstituut.
U bent van harte welkom op deze open gespreksavond, waar u in dialoog kan gaan met Mieke Van Hecke!  Er zal tevens de mogelijkheid tot vraagstelling voorzien worden zodat ook lokale thema’s aan bod kunnen komen.

Deze gespreksavond zal doorgaan op dinsdag 13 oktober om 20u in de cafetaria van het GC Felix Sohie. Gratis inkom! Iedereen welkom!

Organisatie: CD&V Hoeilaart, meer info via Youri Vandervaeren (youri.vandervaeren@gmail.com – 0477/28.15.47)

Uitnodiging Mieke Van Hecke 13.10.15

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 september 2015 in Politiek

 

CD&V Hoeilaart in de bres tegen kinderarmoede in Hoeilaart!

De samenvatting van dit artikel kunt u lezen in ons recentelijk verschenen CD&V-krantje rond het thema “Hoeilaart, leefbare gemeente, geen stad!” (editie januari 2015).

CD&V-krantje: “Hoeilaart, leefbare gemeente, geen stad!”

Springt u ook mee in de bres tegen hartverscheurende kinderarmoede in Hoeilaart?

CD&V-krantje-januari-2015U zult misschien met enig verbazing de titel van dit artikel gelezen hebben. Hoewel Hoeilaart gekend staat als een welstellende gemeente, toch wordt onze gemeente jammer genoeg met kinderarmoede geconfronteerd. Sinds 2009 zit het aantal geboorten in kansarme gezinnen in stijgende lijn (meer dan 2%). Hoeilaart zal de komende jaren op een subsidie van 25.000 € kunnen rekenen om kinderarmoede efficiënt aan te pakken. CD&V Hoeilaart zal alvast haar beste beentje voorzetten om samen kinderarmoede terug te dringen!

Kinderarmoede wordt in Hoeilaart in de hand gewerkt door een aantal indicatoren waarvoor onze gemeente minder goede scores behaalt:

 • een hoger aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar
 • een grotere onderwijs kansarmoede-indicator voor kleuteronderwijs. Dit omvat o.a. het opleidingsniveau, de gezinstaal niet Nederlands, buurt met schoolse vertraging, etc.
 • meer huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarin één of beide ouders niet werken.
 • een hoger aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij één of beide ouders niet de EU-nationaliteit bezitten

Omdat kinderarmoede ons in ons diepste innerlijke wezen raakt, wenst CD&V Hoeilaart tesamen met de doelgroep en alle lokale actoren een dam op te werpen tegen kinderarmoede. Daarbij dienen OCMW en gemeente de taak van regisseur op hen te nemen door in een 1ste fase zowel de doelgroep als alle lokale instanties en organisaties bij een intensief inspraakproject te betrekken. Deze aanpak zal leiden tot een onmiskenbare dynamiek en een gedragen integraal kinderarmoedebeleidsplan.

Het OCMW heeft op de raad van 15 december 2014 een aantal acties gedefinieerd voor de aanpak van kinderarmoede met de klemtoon op kinderen tussen 0 en 3 jaar. Onderzoek toont ook aan dat de periode tussen nul en drie jaar cruciaal is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden van jonge kinderen, en het doorbreken van de armoedespiraal. De grootste uitdaging zal erin bestaan om de doelgroep adequaat te benaderen en pogen hen te laten participeren aan dit kinderarmoedebeleidsplan. Enkel door ook de stem te horen van de kinderen zelf en de gezinnen waarin ze opgroeien, kan men antwoorden formuleren op hun problemen. CD&V Hoeilaart is alvast zo vrij om een aantal suggesties naar voren te schuiven die dienen te resulteren in een proactieve detectie van armoedesignalen:

 • De actieve participatie van alle lokale actoren in de opsporing van kinderarmoede: bijv. Kind & Gezin is de toegangspoort voor nieuwe gezinnen. Zij zien als één van de eersten veel pasgeboren kinderen in het ziekenhuis. K&G kan op die manier aan vroegtijdige detectie doen en dit kan een mogelijk startpunt zijn om toeleiding naar het OCMW op te starten.
 • Detectie van kinderarmoede via onbetaalde schoolrekeningen. Het OCMW en de Hoeilaartse scholen kunnen hieromtrent een gedragen actieplan opzetten.
 • Een sociaal detectiesysteem waarbij buren, vrijwilligers, mantelzorgers, de wijkagent, etc. hun steentje kunnen bijdragen in de opsporing van kinderarmoede.

CD&V Hoeilaart staat klaar om de hand aan de ploeg te slaan ter bestrijding van de kinderarmoede in onze gemeente. Wij wensen in nauwe samenspraak met de lokale actoren, de doelgroep, de gemeente, het OCMW en de Hoeilaartse bevolking kinderarmoede een halt toe te roepen door de opmaak van een breed gedragen, onderbouwd en integraal kinderarmoedebeleidsplan. Want elk kind telt voor CD&V Hoeilaart!

 

 

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren – CD&V-fractie OCMW-raad

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 januari 2015 in Politiek