RSS

Maandelijks archief: januari 2015

CD&V Hoeilaart in de bres tegen kinderarmoede in Hoeilaart!

De samenvatting van dit artikel kunt u lezen in ons recentelijk verschenen CD&V-krantje rond het thema “Hoeilaart, leefbare gemeente, geen stad!” (editie januari 2015).

CD&V-krantje: “Hoeilaart, leefbare gemeente, geen stad!”

Springt u ook mee in de bres tegen hartverscheurende kinderarmoede in Hoeilaart?

CD&V-krantje-januari-2015U zult misschien met enig verbazing de titel van dit artikel gelezen hebben. Hoewel Hoeilaart gekend staat als een welstellende gemeente, toch wordt onze gemeente jammer genoeg met kinderarmoede geconfronteerd. Sinds 2009 zit het aantal geboorten in kansarme gezinnen in stijgende lijn (meer dan 2%). Hoeilaart zal de komende jaren op een subsidie van 25.000 € kunnen rekenen om kinderarmoede efficiënt aan te pakken. CD&V Hoeilaart zal alvast haar beste beentje voorzetten om samen kinderarmoede terug te dringen!

Kinderarmoede wordt in Hoeilaart in de hand gewerkt door een aantal indicatoren waarvoor onze gemeente minder goede scores behaalt:

  • een hoger aantal eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar
  • een grotere onderwijs kansarmoede-indicator voor kleuteronderwijs. Dit omvat o.a. het opleidingsniveau, de gezinstaal niet Nederlands, buurt met schoolse vertraging, etc.
  • meer huishoudens met kinderen van 0 tot en met 2 jaar waarin één of beide ouders niet werken.
  • een hoger aantal huishoudens met kinderen van 0 tot en met 3 jaar waarbij één of beide ouders niet de EU-nationaliteit bezitten

Omdat kinderarmoede ons in ons diepste innerlijke wezen raakt, wenst CD&V Hoeilaart tesamen met de doelgroep en alle lokale actoren een dam op te werpen tegen kinderarmoede. Daarbij dienen OCMW en gemeente de taak van regisseur op hen te nemen door in een 1ste fase zowel de doelgroep als alle lokale instanties en organisaties bij een intensief inspraakproject te betrekken. Deze aanpak zal leiden tot een onmiskenbare dynamiek en een gedragen integraal kinderarmoedebeleidsplan.

Het OCMW heeft op de raad van 15 december 2014 een aantal acties gedefinieerd voor de aanpak van kinderarmoede met de klemtoon op kinderen tussen 0 en 3 jaar. Onderzoek toont ook aan dat de periode tussen nul en drie jaar cruciaal is voor de ontwikkeling van intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden van jonge kinderen, en het doorbreken van de armoedespiraal. De grootste uitdaging zal erin bestaan om de doelgroep adequaat te benaderen en pogen hen te laten participeren aan dit kinderarmoedebeleidsplan. Enkel door ook de stem te horen van de kinderen zelf en de gezinnen waarin ze opgroeien, kan men antwoorden formuleren op hun problemen. CD&V Hoeilaart is alvast zo vrij om een aantal suggesties naar voren te schuiven die dienen te resulteren in een proactieve detectie van armoedesignalen:

  • De actieve participatie van alle lokale actoren in de opsporing van kinderarmoede: bijv. Kind & Gezin is de toegangspoort voor nieuwe gezinnen. Zij zien als één van de eersten veel pasgeboren kinderen in het ziekenhuis. K&G kan op die manier aan vroegtijdige detectie doen en dit kan een mogelijk startpunt zijn om toeleiding naar het OCMW op te starten.
  • Detectie van kinderarmoede via onbetaalde schoolrekeningen. Het OCMW en de Hoeilaartse scholen kunnen hieromtrent een gedragen actieplan opzetten.
  • Een sociaal detectiesysteem waarbij buren, vrijwilligers, mantelzorgers, de wijkagent, etc. hun steentje kunnen bijdragen in de opsporing van kinderarmoede.

CD&V Hoeilaart staat klaar om de hand aan de ploeg te slaan ter bestrijding van de kinderarmoede in onze gemeente. Wij wensen in nauwe samenspraak met de lokale actoren, de doelgroep, de gemeente, het OCMW en de Hoeilaartse bevolking kinderarmoede een halt toe te roepen door de opmaak van een breed gedragen, onderbouwd en integraal kinderarmoedebeleidsplan. Want elk kind telt voor CD&V Hoeilaart!

 

 

Marie-Paule Bockstal, Youri Vandervaeren – CD&V-fractie OCMW-raad

 

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 16 januari 2015 in Politiek