RSS

Maandelijks archief: juni 2010

Subsidiereglement herbruikbare luiers te Hoeilaart ziet doelgroep over het hoofd

Op de gemeenteraad van maandag 14 juni werd het gemeentelijk subsidiereglement voor herbruikbare luiers goedgekeurd. Met terugwerkende kracht (1 januari 2010) zullen gezinnen en alleenstaanden ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente Hoeilaart met een kind ten laste tussen 0 en 3 jaar waarvoor herbruikbare luiers gebruikt worden hierop een beroep kunnen doen.
Het initiatief op zich is lovenswaardig ware het niet dat een belangrijke doelgroep over het hoofd wordt gezien. Personen met incontentieproblemen, die nog zelfstandig thuis wonen, maken tenslotte ook gebruik van herbruikbare broekjes en ander herbruikbaar materiaal. Bijgevolg is het jammer dat zij voorlopig op geen subsidies kunnen rekenen. Vandaar mijn warme oproep aan de gemeente Hoeilaart om zo snel mogelijk een subsidiereglement in voege te laten treden waarbij personen met incontinentieproblemen in aanmerking kunnen komen voor een dergelijke subsidie.

Tevens hoop ik dat de gemeente voldoende aandacht zal besteden aan de actieve promotie van dit subsidiereglement. Zo kan er bijvoorbeeld een infoavond op initiatief van de milieudienst georganiseerd worden om de voordelen van herbruikbare luiers ‘uit de doeken’ te doen.
De herbruikbare luiers kunnen tevens actief gepromoot worden al vóór de geboorte van het kind via samenwerking met derden (b.v. huisartsen, kinderdagverblijven, etc.). Een demosessie behoort ook tot de mogelijkheden. In deze demosessie kunnen de milieuaspecten en financiële voordelen toegelicht worden alsook de verschillende soorten en modellen van herbruikbare luiers.

Ik durf ervan uit te gaan dat de gemeente verder zijn steentje zal bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en dienaangaande bereid zal zijn het subsidiereglement uit te breiden naar de doelgroep waarvan sprake hierboven.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 30 juni 2010 in Politiek

 

Sluipverkeer in de Hoeilaartse wijk ‘t Roth

Het sluipverkeer in de Hoeilaartse wijk ’t Roth neemt zienderogen toe.
Het verkeer baant zich een weg o.a. via de Waversesteenweg naar de Nilleveldstraat en zorgt ervoor dat naast sluipverkeer er vooral veel te snel gereden wordt in deze wijk.

Als gemeenteraadslid en inwoner van deze wijk neem ik de verkeersveiligheid op ‘t Roth graag ter harte. Het spreekt voor zich dat een veilig verkeersbeleid in heel de gemeente Hoeilaart mijn volledige aandacht krijgt. Ik ben er mij ook terdege van bewust dat sluipverkeer geen probleem is dat zich beperkt tot de wijk ’t Roth en dat enkel een gecoördineerd optreden in overleg met de naburige wijken en gemeenten tot oplossingen kan leiden.

Voor de Hoeilaartse wijk ’t Roth suggereer ik dat men in de Nilleveldstraat (indraaien via de Waversesteenweg) uitzonderlijk plaatselijk verkeer instelt weliswaar beperkt in de tijd om zo het sluipverkeer een halt toe te roepen. “Beperkt in de tijd” komt erop neer dat het uitzonderlijk plaatselijk verkeer verbod van kracht zou kunnen zijn van bijvoorbeeld maandag tot vrijdag tussen 6u en 10u. Politiecontroles dienen deze maatregel te ondersteunen gevolgd door een grondige evaluatie op een later tijdstip.

Ik heb tevens een schrijven aan de verkeerscommissie gericht om deze problematiek te agenderen zodat hierover ten gronde beraadslaagd kan worden om vervolgens adequate acties te ondernemen. Wijkbewoners die nog suggesties hebben kunnen mij steeds contacteren: youri.vandervaeren@hoeilaart.be of 0477/28 15 47.

Youri Vandervaeren
Gemeenteraadslid

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 juni 2010 in Geen categorie

 

JONGCD&V Hoeilaart: De site Groenendaal

Onder een stralende zon trok de voettocht naar Groenendaal zich vorige zaterdag op gang. JONGCD&V Hoeilaart kon rekenen op de sympathieke aanwezigheid en steun van Bart Dewandeleer, raadgever Begroting en Fiscaliteit van Vlaams minister-president Kris Peeters en 6de opvolger voor de Kamer in Brussel-Halle-Vilvoorde voor de federale verkiezingen.

Na een korte voettocht kwamen we aan op de hippodroom waar wij ons konden vergewissen van de exacte toestand van de infrastructuur en van de paardenrenbaan. Een eerste inspectie van de vervallen tribune stemt ons voorlopig hoopvol. De vervallen staat van de tribune lijkt nog mee te vallen en biedt misschien nog wel mogelijkheden voor een betaalbaar project. Wij denken hierbij aan een amfitheater en op voorzet van de Recreatieve Site Groenendaal, kunnen wij ons zeker ook vinden in een museum voor leefmilieu. Een kampplaats voor de jeugd is een ander voorstel dat valt te onderzoeken.

Ons bezoek aan de site is zeker geen maat voor niets geweest. Het leverde ons een aantal interessante ideeën op. Kortom voldoende gespreksstof om samen over de partijgrenzen heen constructief te werken aan een realistisch voorstel met de klemtoon op natuur en cultuur. Een constructief voorstel dat maar kans op slagen heeft indien alle partijen in een serene sfeer en met open vizier rond tafel gaan zitten met de bevoegde kabinetten en het Agentschap Natuur en Bos.

JONGCD&V Hoeilaart is alvast bereid zijn beste beentje voor te zetten en hoopt dat op de hippodroom, die deel uitmaakt van de site Groenendaal, iets gerealiseerd kan worden waar menig Hoeilander fier op kan zijn!

Namens de jongeren van JONGCD&V Hoeilaart, jongcdenvhoeilaart@gmail.com

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 juni 2010 in Politiek