RSS

Maandelijks archief: augustus 2012

Speelstraat op ’t Roth bezorgt kinderen de tijd van hun leven.

Men kan sinds een aantal jaren een speelstraat te Hoeilaart inrichten. Een speelstraat is een straat die tijdelijk en tijdens bepaalde uren autoluw gemaakt wordt, om er te kunnen spelen.
Gezien er in de wijk ’t Roth nogal wat jonge gezinnen wonen, leek mij de inrichting van een speelstraat een uitgelezen kans om de kinderen en ouders van de wijk ’t Roth met elkaar in contact te brengen.
Het goede weer was vorige week alom van de partij en de kinderen genoten volop van hun speelstraat. Een feestdag zorgde voor een eerste hoogtepunt. De kinderen uit de wijk zakten talrijk af naar de speelstraat voor een namiddagje ravotten. Ze vermaakten zich alsof het een lieve deugd was onder het goedkeurend en toeziend oog van de aanwezige enthousiaste ouders. Op vrijdag hebben we het weekend op een schitterende manier ingezet door de organisatie van een overheerlijke barbecue. We mogen besluiten dat kinderen en ouders deze speelstraat konden smaken. Tot slot, dank aan de meter en peter van de speelstraat om alles in goede banen geleid te hebben!

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 20 augustus 2012 in Geen categorie

 

De provincie Vlaams-Brabant investeerde tussen 2006 en 2012 voor 10 miljoen euro in 100 km nieuwe fietspaden.

Al 38 gemeenten maakten gebruik van de verhoogde provinciale subsidie voor het aanleggen van fietspaden. Ook de meeste andere gemeenten hebben intussen de weg gevonden en bereiden een dossier voor de aanleg en/of verbetering van fietspaden voor. Het subsidiepercentage is vandaag opgelopen tot 80%.

Klik om toegang te krijgen tot bijlage-100-km-fietspaden_tcm5-80440.pdf

Hoeilaart maakte tot op heden nog geen gebruik van deze verhoogde provinciale subsidie voor de aanleg en/of verbetering van fietspaden. Hopelijk springt Hoeilaart alsnog op de kar. Ik zal hiervoor alvast een vurig pleidooi blijven houden.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 14 augustus 2012 in Geen categorie

 

Versterking voor krappe politiezones

Waar blijft de versterking voor de Politiezone Druivenstreek?

Zes Vlaamse politiezones met een tekort aan personeel krijgen soelaas. De minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (CDH), heeft beslist hen bij voorrang nieuwe rekruten te sturen. De beslissingen zijn zopas in het Staatsblad verschenen.

De zone Gent schiet de hoofdvogel af met veertig extra agenten. Ook Zaventem mag met tien mensen tevreden zijn. Voorts kunnen ook De Panne-Koksijde-Nieuwpoort (7), Middelkerke (4), Willebroek en Zwijndrecht aan aanwerven denken.

Het gaat om zogenaamde ‘deficitaire’ zones die onder het hen wettelijk toegemeten personeelsgetal zitten en dus aanspraak maken op een gunstmaatregel. Ook de federale politie krijgt er via deze voorkeursprocedure honderd koppen bij.

Als kandidaat-politiemensen te kennen geven dat ze in de betrokken zones aan de slag willen, krijgen ze voorrang om aan de opleiding te beginnen.

Er is nog een maatregel die de zones met personeelsgebrek tegemoetkomt. Met de politievakbonden is Milquet tot een akkoord gekomen over een voorstel om agenten die pas uit de politieschool afzwaaien, te verplichten tot een deficitaire zone toe te treden en er even te blijven. Voor wie vrijwillig een zone kiest, is dat vijf jaar, voor wie een zone toegewezen krijgt, is dat drie jaar. Dat moet het grote verloop van agenten tegengaan en de betrokkenen in staat stellen een band met hun werkgebied op te bouwen. ‘Wie nu geen voorkeur uitspreekt, wordt van hot naar her gedetacheerd. Met dat politietoerisme was niemand opgezet’, zegt Gert Cockx, voorman van het NSPV.

Met de beslissingen sust Milquet voor een stuk de kritiek die er leefde aan Vlaamse kant. Haar aankondiging in het voorjaar dat ze 400 extra manschappen naar Brussel zou sturen voedde de vrees dat zij die getalsterkte zou afnemen van Vlaamse zones. (Bron: DS, 13.08.12)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 13 augustus 2012 in Geen categorie