RSS

Maandelijks archief: september 2018

Hoeilaart, dat ben jij!

Dat is mijn motto! Sinds mijn beginjaren in de politiek zoek ik altijd de beste oplossing voor mensen die in Hoeilaart wonen. Ik ben verliefd op mijn gemeente en zet mij ten volle in voor haar inwoners. Ik ga voor niets minder dan jouw welzijn.

Voor jou wil ik:

1) De zwakke weggebruiker een prominentere plaats geven, door

• structureel onderhoud van fiets- en voetpaden,
• in de eerste plaats de meest kritische knelpunten weg te werken,
• de inrichting van fietsstraten en fietsoversteekplaatsen op kruispunten
• de beperking van zwaar verkeer en werfverkeer vlak voor en na de schooluren
• de sensibilisering van kinderen over o.a. de dode hoek

2) Een kwaliteitsvolle en betaalbare gemeentelijke buitenschoolse opvang:

• met een breed, divers, betaalbaar en inclusief opvang- en vrijetijdsaanbod.
• jeugd-, sport-, culturele, creatieve en artistieke activiteiten
• maar ook yoga, relaxatie- en meditatielessen.

3) Oprichting van een dienstencentrum dat via allerlei activiteiten ouderen meer betrekt bij het dagelijkse leven en tegelijk hun zelfstandigheid vergroot. Ze kunnen er terecht voor:

• Uitstappen en sportactiviteiten
• Maaltijden
• Lichaamsverzorging
• Gezelligheid (intergenerationele ontmoetingsplaats)

4) Een nog veiligere gemeente met Buurtpreventie Hoeilaart

Als één van de trekkers en oprichters van de WhatsApp-buurtpreventiegroep en het Buurtinformatienetwerk zal ik mijn steentje blijven bijdragen aan de verlaging van het aantal inbraken.

Politiek curriculum vitae

Sinds 2005 actief in de politiek.
2005 – 2011 Voorzitter JONGCD&V
2009 – 2012 Gemeenteraadslid
2014 – 2018 Fractieleider OCMW-raad

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 september 2018 in Politiek

 

CD&V wil een Hoeilaarts psychotherapeutisch centrum!

Iedereen kent wel iemand uit zijn omgeving die worstelt met levensvragen, die steun nodig heeft, die hulp best kan gebruiken,..

Zowel jongeren als volwassenen kampen soms met problemen die ze niet alleen kunnen oplossen.

Sinds de vechtscheiding van mijn ouders voel ik mij rot. Ik heb een klasgenoot verloren na een wanhoopsdaad. Ik voel mij eenzaam. Mijn partner is depressief. …. “

Enkele voorbeelden van hulpkreten waarop wij als CD&V Hoeilaart ook op gemeentelijk vlak een antwoord willen bieden. Als Hoeilaartse gemeenschap moeten wij investeren in een lokaal psycho-therapeutisch centrum, waar mensen met vragen over opvoedingsproblemen, depressie, alcoholmisbruik, eenzaamheid, school- en gedragsproblemen, rouw,… terecht kunnen.

Youri Vandervaeren, OCMW-raadslid en kandidaat op de CD&V-lijst:  “Nu zijn de hoeilanders voor deze problemen aangewezen op de buurgemeenten waardoor er zeer lange wachttijden zijn vooraleer men de gezochte hulp krijgt”

Een modern en vooruitziend gemeentebeleid moet hier het voortouw in nemen en de verschillende partners bij elkaar brengen, acties ondernemen en afspraken maken.

Voor CD&V is hier een belangrijke rol weggelegd voor een nieuwe en modern OCMW, in samenwerking met het Sociaal Huis en met voldoende financiële en logistieke ondersteuning. We zullen ook onderzoeken of hiervoor een nauwe samenwerking met het psychotherapeutisch centrum van Overijse mogelijk is.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 28 september 2018 in Politiek